English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


InCo konferenca 2014 – nova netehnološka inovacija?

13. junij 2014 - V Ljubljani je 12. junija potekala InCo konferenca – izkustvena konferenca, katere namen je bil izvesti edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja (celostnega) inovacijskega procesa skozi 12 različnih tehnik. Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije je sodelovala kot izvajalka tehnike Segmentacije strank in je udeležencem predstavila tudi glavne cilje ter rezultate evropskega projekta IN-EUR. Konference se je udeležilo okrog 100 udeležencev.

Poslovni model konference je primer prve storitvene invencije, ki ima potencial za inovacijo. Javno je bil torej preizkušen nov poslovni model za potrebe konferenčne dejavnosti po principu odprtega inoviranja, ki se je odvila skozi proces t.i. igrifikacije.

Glavna organizatorka konference, mag. Violeta Bulc, je tudi aktivna članica »Regional Discussion Table«, ki že od vsega začetka deluje v okviru projekta IN-EUR, projekta za merjenje inovativnosti v evropskih regijah. Ostali organizatorji so bili še Združenje Manager, Društvo moderatorjev Slovenije, Center arhitekture ter InCo gibanje.


Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije pri izvajanju tehnike Segmentacije strank

Produkcija: Peternet