English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Integralna ekonomija - družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo

2. junij 2014 - Vabimo vas na posvet z avtorjema Integralne ekonomije, profesorjema Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem. Posvet bo potekal v Ljubljani, točneje v ponedeljek, 16. junija v prostorih Biotehniške fakultete (sprememba lokacije!). S posvetom želimo v Sloveniji spodbuditi družbeno inoviranje v podporo trajnostnemu, na znanju temelječemu podjetništvu, hkrati pa prispevati k širši uveljavitvi že uspešnih domačih primerov te perspektivne razvojne usmeritve.

Na posvetu bomo tri prebojne slovenske primere podjetniških in inovativnih praks, ki delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, razložili s pomočjo teorije integralne ekonomije. Domel kot visokotehnoško podjetje z notranjim lastništvom, Solčavsko kot vrhunska turistična destinacija, ki gradi na spoštovanju naravne in kulturne dediščine, Srce Slovenije kot trajnostni model regionalnega razvoja s podjetniškimi inovacijami - primerjali jih bomo s svetovno priznanimi primeri integralnega gospodarstva, kot so Mondragon, SEKEM, banki Triodos in Grameen in drugi. Zastavili si bomo predvsem vprašanji:
  • kako je možno te dobre prakse razširiti po Sloveniji in preko meja naše dežele
  • in na kakšen način bi jih lahko skupaj z drugimi integralnimi primeri (kot so BC Naklo, Občina Vojnik, Jelovica, eTRI, Pipistrel, Plan B za Slovenijo, CAAP, inovativne pobude mladih …) povezali v perspektiven razvojni model na nacionalni ravni, ki je lahko tudi alternativa dosedanji, relativno neuspešni poti za izhod iz krize.
Program posveta:
  • Uvod v integralno ekonomijo (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland) 
  • Predstavitev treh slovenskih modelov integralnega zelenega gospodarstva: Domel, Solčavsko, Srce Slovenije (predstavniki nosilcev)
  • Analiza primerov, njihova primerjava s svetovno priznanimi modeli integralnega gospodarstva, predlogi za nadaljnji razvoj in širjenje (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland)
  • Razprava in povezovanje z drugimi primeri dobre prakse Integralne zelene Slovenije
Več o Integralnem zelenem gospodarstvu si lahko preberete tukaj.

Posvet po potekal v angleškem jeziku.
Prijave po e-pošti na: integralnaslovenija@gmail.com


Produkcija: Peternet