English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Družbene inovacije za pametno specializacijo Slovenije

7. maj 2014 - V Ljubljani smo se 7. maja 2014 udeležili delavnice "Družbene inovacije v Strategiji pametne specializacije Slovenije", ki je bila organizirana s strani E-Zavoda, partnerja na kapitalizacijskem projektu Creative MED. Gre za strateški dokument, s katerim želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije - na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo.

Udeleženci so se na delavnici ukvarjali z identifikacijo deležnikov, aktivnosti, vzgonov, orodij, slabosti in priložnosti ter nanizali nekaj ciljev in ukrepov pomembnih za umestitev družbenih inovacij kot posebnega poglavja v dokument Strategija pametne specializacije Slovenije. Gre za pomemben korak, ki bo lahko imel vpliv na nacionalno politiko in posledično tudi na namenitev sredstev projektom, ki se nanašajo na družbene inovacije.

Tema gre z roko v roki s konceptom odgovornega inoviranja, ki ga obravnavamo v okviru projekta FaRInn, ki je bil na delavnici tudi predstavljen in njegovi koncepti upoštevani tudi pri pripravi nadaljnje vsebine za dokument Strategija pametne specializacije Slovenije.

Delavnica "Družbene inovacije v Strategiji pametne specializacije Slovenije"

Produkcija: Peternet