English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izobraževanje za turistične ponudnike v Termah Snovik

8. april 2014 - V Termah Snovik je 7. aprila 2014 potekalo prvo v seriji spomladanskih izobraževanj za turistične ponudnike območja Srce Slovenije v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije. Enodnevni seminar za oblikovanje vizije, poslanstva, ciljev in koncepta tržnega pozicioniranja je vodila dr. Tadeja Jere Jakulin, prorektorica Univerze na Primorskem. Udeležilo se ga je 30 ponudnikov.

Predavateljica je razkrila, kako oblikovati jasno vizijo in poslanstvo, konkretne cilje in jasen koncept tržnega pozicioniranja. Vprašali smo se, kako biti drugačen od konkurence in kako oblikovati in razvijati svojo zgodbo. Pozornost je bila posvečena tudi trženju, distribucijskim kanalom, razvijanju produktov, povezovanju z drugimi ponudniki in vključevanju svoje ponudbe v celotno destinacijo za večjo konkurenčnost in privlačnost ponudbe.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca Slovenije, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji v projektu so občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin.


Udeleženci izobraževanja v Termah Snovik
 

Enodnevni seminar je vodila dr. Tadeja Jere Jakulin

Produkcija: Peternet