English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nova naprava za lažja vsakdanja opravila starostnikov

18. april 2014 - Skupaj s strokovnjaki v Srcu Slovenije razvijamo novo socialno - komunikacijsko napravo za starostnike. Uporabnike bo opozarjala kdaj je čas za vsakodnevna opravila, omogočala bo tudi branje novic preko različnih komunikacijskih naprav (TV, računalnik, dlančnik) in dostop do storitev kot je na primer naročanje hrane. Naprava bo starostnikom omogočala tudi zvočno in video povezavo na daljavo s sorodniki ali lokalnim centrom. V praksi jo bodo v svojih domovih v prihodnjih mesecih testirali sami starostniki.

Razvojni center Srca Slovenije je 16. aprila 2014 v Dolskem organiziral sestanek, na katerem je razvijalec pilotnega projekta predstavil delovanje nove naprave. Prisotni so bili tudi predstavniki lokalne skupnosti in predstavniki lokalnega društva upokojencev. Naprava bo testno razvita do konca aprila, njeno testiranje pa bo potekalo od maja do julija. Novo napravo razvija Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju s strokovnjaki v okviru evropskega projekta Innovage.


Produkcija: Peternet