English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Delavnice za podjetnike na temo oblikovanja novih produktov in storitev za starostnike

28. april 2014 - Podjetniki, ki spremljajo trende doma in po svetu, vedo, da postajajo starostniki eno izmed področij, za katerega velja razviti tržno zanimive rešitve. Projekcije prebivalstva namreč kažejo, da bo čez 15 let že skoraj 25 % vseh Slovencev starih vsaj 65 let, tudi kasneje bo ta odstotek pomembno naraščal.


Bistvo podjetništva je v prepoznavanju priložnosti in oblikovanju odgovorov nanje. S serijo brezplačnih delavnic želi zato Razvojni center Srca Slovenije v okkiru projekta WIDER pomagati posameznim podjetjem, da bi videla priložnost za svoje delovanje na novem, razvijajočem se tržišču. Spodbuditi jih želi, da bi razvili izdelke in podporne storitve, ki bi omogočali čim daljše, kakovostnejše in samostojnejše bivanje starostnikov na njihovih domovih.

Delavnice "scenario workshops" se bodo zvrstile v dveh dneh, in sicer v sredo in četrtek, 14. in 15. maja 2014, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Velik poudarek delavnic bo na praktičnem delu. Namenjene so vsem tistim podjetjem, ki se želijo usmeriti na nov trg starostnikov s konkretnimi poslovnimi idejami in se želijo na tem področju tudi povezovati v model bivanjske skupnosti Silver House, ki ga razvijamo pilotno v Srcu Slovenije.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 12. maja 2014 oz. do zapolnitve prostih mest na naslov bostjan.jurjevcic@razvoj.si ali po telefonu 01 - 89 62 717. V prilogi si lahko ogledate program delavnic.

Natisnite si vabilo in program.


PROGRAM DELAVNIC

SREDA, 14. MAJ 2014
CANKARJEV DOM, DVORANA M3
 
 
Uvod:

8.30–9.00 Zbiranje udeležencev, jutranja kava
9.00–9.10 Uvodni nagovor, predstavitev programa in ciljev delavnice – Lenka Kavčič, Ana Struna Bregar /Zavod Afront /
9.10–9.30 Predstavitev družbenega modela bivanjske skupnosti Silver House – Rupert Gole /Esplanada/
Predstavitev posameznih poslovnih idej – vsi udeleženci

1. delavnica:
PREPOZNAVANJE POTREB KONČNEGA UPORABNIKA, INOVACIJE IN INVENCIJE


9.30–12.15 Ključna izhodišča - Violeta Bulc /Vibacom/
Razvoj modela bivanjske skupnosti Silver House
Razvoj posameznih poslovnih idej
Predstavitev zaključkov 1. delavnice

12.15–13.00 Odmor za kosilo

2. delavnica:
RAZVOJE PRILOŽNOSTI ZA OBLIKOVANJE NOVIH IZDELKOV IN STORITEV ZA STAROSTNIKE


13.00–13.15 Ključna izhodišča - Boris Koprivnikar /Skupnost socialnih zavodov
Slovenije/
13.15–14.00 Razvoj modela bivanjske skupnosti Silver House
14.00–14.45 Razvoj posameznih poslovnih idej
14.45–15.15 Predstavitev zaključkov 2. delavnice

15.15–15.45 Odmor

3. delavnica:
UPORABA OBSTOJEČIH NEPREMIČNINSKIH KAPACITET


15.45–16.00 Ključna izhodišča - Blaž Habjan /Stanovanjska kooperativa/
16.15–17.00 Razvoj modela bivanjske skupnosti Silver House
17.00–17.45 Razvoj posameznih poslovnih idej
17.45–17.15 Predstavitev zaključkov 3. delavnice


ČETRTEK, 15. MAJ 2014
CANKARJEV DOM, DVORANA M3


8.30–9.00 Zbiranje udeležencev, jutranja kava

4. delavnica:
ENERGETSKA UČINKOVITOST


9.00–9.15 Ključna izhodišča - Miha Mirtič /ZRMK/
9.15–10.00 Razvoj modela bivanjske skupnosti Silver House
10.00–10.45 Razvoj posameznih poslovnih idej
10.45–11.30 Predstavitev zaključkov 4. delavnice

11.30–12.15 Odmor za kosilo

5. delavnica:
OBLIKOVANJE FINANČNIH IN POSLOVNIH MODELOV


12.15–12.30 Ključna izhodišča – Marica Štamcar /Delta Union/
12.30–13.15 Razvoj modela bivanjske skupnosti Silver House
13.15–14.00 Razvoj posameznih poslovnih idej
14.00–14.30 Predstavitev zaključkov 5. delavnice

14.30–15.00 Odmor

Zaključek:

15.00–15.15 Predstavitev ključnih kriterijev razpisa za vavčerje
15.15–16.15 Vprašanja in odgovori glede priprave in prijave projektov na razpis
 

Produkcija: Peternet