English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kaj lahko mladi naredijo za večjo energetsko učinkovitost?

24. april 2014 - V okviru petdnevnega promocijskega tedna z naslovom »Zeleni teden v Srcu Slovenije«, smo za učence in dijake iz Srca Slovenije v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia, Dol pri Ljubljani, organizirali predavanje o možnostih za večjo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo. Delavnice so se udeležile štiri skupine učencev in dijakov iz območja Srca Slovenije, skupaj okoli 130.

Energetski svetovalec Simon Brlek je tako učencem in dijakom najprej predstavil osnove o energiji, na kakšne načine jo je mogoče pridobivati in posledice pridobivanja različnih oblik energije ter o možnostih prihrankov in učinkovite rabe energije s primeri dobrih praks. Sledilo je kratko seznanjanje s poklici prihodnosti, predstavljena sta bila energetski manager in okoljevarstveni tehnik. Slednjega je predstavila ga. Marjana Kolnik iz Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole.

Kasneje je učence in dijake predstavnica JUB Design Studia ga. Albina Močilnikar popeljala še na ogled Razvojnega centra JUB, kjer so jim razkazali različne materiale in premaze, ki jih razvijajo in testirajo ter samo delovanje centra. Seznanili so se tudi z lokalno samooskrbo v Srcu Slovenije in preizkušali različne izdelke proizvedene na območju.

Dijaki na ogledu Razvojnega centra JUB


Produkcija: Peternet