English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Okrogla miza v Energetski pisarni Srca Slovenije ob dnevu Zemlje

23. april 2014 - "Energetsko najbolj potrošne so stavbe, ki porabijo kar 35 % vse energije, od tega 25 % samo za ogrevanje in hlajenje. 80 % stavbnega fonda v Sloveniji potrebuje energetsko sanacijo. S prenovo bi lahko do leta 2020 izpolnili cilj Evropske unije in prihranili vsaj 20 % energije. Ključni ukrepi so finančne spodbude Eko sklada, sredstva kohezijskega sklada in obveznost dobaviteljev energije, da morajo pri svojih odjemalcih poskrbeti za prihranke", je na okrogli mizi "Ali znamo varčevati z energijo" oz. "Kako skrbimo za planet Zemljo" povedala mag. Mojca Vendramin iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Sodelujoči na okrogli mizi

Okrogla miza v organizaciji Razvojnega centra Srca Slovenije je predstavljala otvoritveni dogodek "Zelenega tedna v Srcu Slovenije", potekala je v Energetski pisarni Srca Slovenije in jo je na svetovni dan Zemlje vodila mag. Andreja Jernejčič Vizjak.

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, je izpostavila, da se kot varuhinja o človekovih okoljskih pravicah mesečno pogovarja z nevladnimi organizacijami, vsak drugi mesec pa skupaj obiskujejo območja po Sloveniji. "V projektu Varujmo zeleno skrbimo za varčevanje z električno energijo, odgovorne inšpektorate pozivamo k sodelovanju z ljudmi ipd." Izpostavila je predvsem težnjo k temu, da se kapitala ne sme postavljati pred zdravje.

Mag. Mojca Vendramin, vodja sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije iz direktorata za energijo na Ministrstva za infrastrukturo in prostor je izpostavila dejstvo, da energetska učinkovitost blagodejno vpliva na gospodarstvo, delovna mesta in predvsem na zmanjšanje vpliva toplogrednih emisij in s tem na zmanjšanje podnebnih sprememb. Kar se tiče obnovljivih virov energije, dosega Slovenija trenutno 20,2 % delež v končni porabi energije. Cilj je, kot vemo, doseči 25 % obnovljivih virov do leta 2020. A ta cilj zahteva dodatne ukrepe, saj pri električni energiji zaostajamo. Imamo namreč težave s postavljanjem vetrnih turbin, hidroelektrarne na Savi se gradijo počasi ipd.« Opozorila je tudi, da OVE niso tako nedolžni, saj tudi posegajo v prostor. Država se bo tako mogla odločiti med varstvom narave in med zmanjševanjem vpliva podnebnih sprememb.

Varuhinja človekovih pravic in direktorica podjetja Plastika Skaza

Po besedah župana občine Šentrupert Ruperta Goleta je občina Šentrupert usmerjena v obnovljive vire energije, predvsem v lesno biomaso. Les pokriva 60 % površine v njihovi občini, zato je že ob prvi izvolitvi aktivno razmišljal o potencialu lesa, ki ga imajo v občini. "Takratni največji porabnik energije je bil zapor Dob, ki je porabil med 800.000 in 900.000 l kurilnega olja letno. V občini smo si tako zadali cilj biti energetsko samooskrbni. Ustanovili smo Energetiko Šentrupert, ki je investirala v prvi projekt – kotlarno Dob. Drugi projekt je kogeneracija – dobavljanje električne energije največjemu porabniku. Menim, da je najbolje, če je izvor energenta čim bližje." Gole je prepričan, da je treba osveščati predvsem mlade, ki predstavljajo našo prihodnost. S tem namenom so v občini zgradili lesen vrtec, ki je prepoznaven po vsej Sloveniji. Z vsakim projektom želijo dati zgled. Prav takšen pa je tudi muzej Dežela kozolcev, s katerim so postali tudi bolj prepoznavni.

V podjetju Plastika Skaza so več kot 20 let usmerjeni v ekološko izdelavo izdelkov. Kot je dejala direktorica Tanja Skaza, je to tudi posledica sodelovanja z Ikeo, kjer je več kot polovica izdelkov v proizvodnem programu za njih izdelanih iz reciklatov. "V podjetju dokazujemo, da so tudi izdelki iz reciklata primerni za gospodinjstvo. Primer je tudi naša lastna blagovna znamka Cuisine, kjer je celotna linija pripomočkov za kuhinje iz reciklirane plastike. Za eno kuhalnico potrebujemo dve plastenki. Smo pa tudi prvi, ki gremo v smeri izdelave izdelkov iz komunalnih odpadkov. Projekt razvijamo skupaj s podjetjem Alba preko razpisa Horizon 2020. Smo tudi del natečaja BIA, kjer smo bili izbrani kot razvojni dobavitelj za izdelavo izdelkov iz Prociklena. Prociklen je patentiran material, ki je narejen in predelan iz komunalnih odpadkov na način, da je primeren za nadaljnjo uporabo v industriji." Izpostavila je tudi Organko, ki je inovativen kuhinjski koš in hkrati mini-kompostnik v enem. To pa je po njenih besedah izdelek, ki je prav v poklon dnevu Zemlje in po novem ga bodo izdelovali tudi iz komunalnih odpadkov, trenutno pa je narejen iz reciklirane plastike.

Eko sklad prek javnega razpisa dodeljuje nepovratna sredstva oz. nepovratne finančne spodbude za fizične in pravne osebe. "Občan ima možnost, da kandidira z vlogo za pridobitev nepovratne finančne vzpodbude. Konec februarja smo objavili dva javna poziva in do sedaj smo prejeli že dobrih 5000 vlog, tako da je interes občanov res velik", je vzpodbudne podatke izpostavila mag. Vesna Črnilogar iz sektorja za nepovratna sredstva iz Eko sklada – slovenskega okoljskega javnega sklada.

Direktorica in glavna urednica Energetika.NET Alenka Žumbar Klopčič je izpostavila pred kratkim izveden natečaj na temo Energetika jutri, kjer se je pokazalo, da so najmlajši zelo osveščeni o vsem, kako dobimo elektriko, ločevanju odpadkov, medtem ko so manj informirani o tem študentje.

Direktorica oskrbovalne verige podjetja JUB, d. o. o. Nataša Iršič Bedenik je dejala, da Jubizol sistemi, s katerimi se ukvarjajo že 45 let, "privarčujemo do 40 % energije, tako da je to naš glavni steber vlaganj. V našem raziskovalnem centru ustvarjamo tudi nove materiale, ki bodo povezani z varčnimi proizvodi."
Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek je izpostavila pomen vloge ozaveščanja te vsebine do mladih, ki jih v njihovem centru izvajajo preko delavnic in predavanj za mladih.


Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek v pogovoru z županom občine Šentrupert Rupertom Goletom

Vsi govorci okrogle mize pa so bili enotni, da so predvsem najmlajši izredno dobro ozaveščeni tako na področju varčevanja z energijo kot tudi na področju ločevanja odpadkov in s tem postajajo zgled. Na vprašanje, kako gostje doma in na delovnem mestu varčujejo z energijo, pa so dejali, da so velikokrat pri njih v družini ravno otroci tisti, ki najbolj bdijo nad doslednim ločevanjem odpadkov. Varčevanja se torej držijo tudi doma, kjer redno ugašajo luči, televizijo in druge elektronske porabnike, varčujejo z vodo, skrbijo za zmerno ogrevanje prostorov, obnovili so fasade oz. preuredili prostore, da so energetsko učinkovitejši. V Plastiki Skaza pa imajo pri vsaki vtičnici v podjetju napisano: "Če ti dam dovolj svetlobe, ugasni luč."

Vabljeni na ostale dogodke v sklopu Zelenega tedna v Srcu Slovenije:
Sreda, 23. april, ob 16.00: Predavanje o barvnih trendih
Petek, 25. april, ob 17. in 18. uri ter sobota, 26. april, ob 9., 10. in 11. uri: Predavanje o energetski učinkovitosti

Produkcija: Peternet