English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Intervju: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin

22. april 2014 - V Dolu pri Ljubljani se je v letu 2013 na odmaknjeni lokaciji proti Osredkam vzpostavil okrogel vrt, na katerem obiskovalci lahko občudujejo pestro rastlinsko bogastvo, predvsem rastlin z zdravilnimi učinki. Pogovarjali smo se z lastnico in skrbnico vrta, ga. Sabino Grošelj.

Z dejavnostjo pridelave in vzgoje zdravilnih rastlin ste se pričeli ukvarjati v zadnjih dveh letih. Kako vas je pot zanesla v delo z naravo?
Po poklicu sem profesorica geografije in francoščine. Težke življenjske preizkušnje so me odpeljale daleč stran od mojega osnovnega poklica v naravo ob potoček in gozdiček, kjer obdelujem velik vrt s posebnimi rastlinami na ekološki način skladno z ritmi narave.

Predstavljamo si, da je pri vzpostavitvi vrta potrebnega veliko fizičnega dela. Kako je potekalo delo na samem začetku?
Sam začetek je bil izredno težak, še posebno če upoštevam, da sem večino dela opravila sama. V samo delo sem seveda vključila družinske člane in prijatelje. V aprilu 2013 sem zasledila oglas v občinskih novicah, kjer je Marko Vode oglaševal najem vrtičkov. Beseda je dala besedo in dogovorili smo se za večje površine izven površin najema. Ker je bilo zemljišče travnik je bilo začetno obdelovanje in priprava zemljišča zelo težavno: oranje, frezanje, pobiranje kamnov, urejanje potk, … Od aprila do junija je bil vrt urejen in oblikovan, na njem je raslo že sto različnih zdravilnih vrst. Tekom leta so se gredice dopolnjevale z novimi vrstami in sortami. V začetku leta 2014 se je na vrtu postavila lesena ograja, lesen kozolec in lepe označevalne tablice s slovenskimi in latinskimi izrazi za posamezno zdravilno vrsto.Sabina Grošelj (foto: Matej Povše)

 
Na vrtu opazimo leseno ograjo in označevalne table zdravilnih rastlin. Financiranje le-tega je delno krito z evropskimi sredstvi, ki ste jih pridobili v okviru LEADER programa. S katero inštitucijo ste sodelovali pri prijavi?
Na samem začetku sem se povezala z Razvojnim centrom Srca Slovenije, ki skupaj z Zadrugo Jarina spodbuja in promovira lokalno samooskrbo. Skupni pristop – dvig dodane vrednosti izdelkom Srca Slovenije je projekt Lokalne akcijske skupnosti Srce Slovenije, v okviru katerega spada vzpostavitev »učilnice na prostem«, ki jo predstavlja vrt z več kot 130 vrstami zdravilnih rastlin. Postavitev lesene ograje, kozolca in označevalnih tablic je delno sofinancirana, medtem ko je vse ostalo, od sadilnega materiala, sekancev za urejanje potk, multiplošč, loncev za ulončevanje, ekoloških gnojil lastni vložek. Pri večjih opravilih na vrtu: prevoz skal, kamenja, sekancev mi je na pomoč priskočil Marko Vode s svojo delovno ekipo.

Ste skrbnica Vrta zdravilnih rastlin ter lastnica znamke Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. Kdo vam pri razvoju vaše dejavnosti še pomaga?
Kot sem že prej omenila, pomagajo prijatelji in moja družina. Načeloma pa sem za vse faze, od fizičnega dela do vodenja in razvoja podjetja odgovorna sama. Dejavnosti podjetja vključujejo tako gojenje rastlin kot predelavo le-teh v številne izdelke in zdravilske pripomočke. Vodilna dejavnost podjetja bo prav gotovo izvedba delavnic in predavanj na Vrtu zdravilnih rastlin za različne ciljne skupine.

Vi ste se odločili za ime »zdravilne rastline«, pod tem izrazom pa si večina predstavlja le zelišča. Nam lahko pojasnite oziroma utemeljite razlike med izrazi »zdravilna zelišča«, »zelišča«, »začimbnice«!
Izraz »zdravilna zelišča« je nesmiseln, saj so zelišča že po svoji naravi in izvoru zdravilna; to je enako kot bi rekli »najbolj najlepši«. Velja, da je izraz »zdravilne rastline« krovno ime za drevesa, grmi, polgrmi, praproti, lišaji in zeljnate rastline z zdravilnimi učinki, medtem ko so »zelišča« pretežno zeljnate zdravilne rastline. »Začimbnice in dišavnice« so zdravilne rastline, ki se jih uporablja v kulinariki. Bazilika je zdravilna rastlina, tudi zelišče začimbnica, ravnotako to velja za majaron, origano, žafraniko in nešteto drugih.

Glede na vaše profesorsko znanje, je podajanje znanja in izobraževanje ljudi tudi vaša prioriteta dejavnosti, ali ne?
Od nekdaj sem rada učila druge ljudi, predvsem mlade. Z izobraževanjem o zdravilnih rastlinah ponovno prihajam v stik s svojim osnovnim poklicem. Po nekajletnem izobraževanju na seminarjih, biotehniških šolah, delavnicah, študiju na Akademiji za zdravilstvo in delu z ljudmi poskušam približati »pomoč iz narave« - zdravilne rastline in njihovo uporabo.


Foto: Matej Povše


V pomladnih mesecih organizirate tri zaporedne dogodke v občini. Kje vidite svoj prispevek k razvoju občine?
Svoj prispevek vidim k usmerjanju ljudi »nazaj k naravi«, k svojemu izvoru. Veljal je rek »da za vsako bolezen rožca raste«. Poudarila sem, veljal je, saj smo danes ljudje izumili novodobne bolezni, ki so izziv celo uradni medicini. Pri teh boleznih lahko samo lajšamo težave, preprečiti pa jih je izredno težko. Osveščanje o naravi prijaznem načinu življenja in prehranjevanja je moj moto.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše izdelke?
Kupci so od preprostih do izobraženih, večinoma pa so starejši in tisti, ki verjamejo v neagresivne metode odpravljanja zdravstvenih težav. Izdelke lahko kupite na lokalnih sejmih ali na uradnem naslovu Videm 24B, tel: 031/251 608 po predhodnem naročilu.

Na kakšen način se promovirate?
Še vedno je najboljša promocija »od ust do ust«, kjer zadovoljni uporabniki izdelka pohvale delijo naprej. V prihodnosti se bo Vrt zdravilnih rastlin promoviral na svoji spletni strani in FB strani. Promocijo Vrta zdravilnih rastlin pa izvaja tudi Razvojni center Srca Slovenije na uradni spletni strani in FB strani.

Kako vidite razvoj vaše dejavnosti jutri?

Širili se bomo, navdušili bomo več ljudi za uporabo naravnih izdelkov…zato pa tudi predlagamo, da se oglasite na Vrtu zdravilnih rastlin…..Lepo vabljeni.

Produkcija: Peternet