English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Mednarodna delavnica o upravljanju voznega parka in tovora

26. marec 2014 – Razvojni center Srca Slovenije je v Ljubljani v okviru evropskega projekta RITS-net 25. marca 2014 organiziral mednarodno tematsko delavnico na temo upravljanja voznega parka in tovora. Delavnica je poleg zanimivih mednarodnih predavateljev privabila tudi številne slušatelje iz različnih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z logistiko in upravljanjem voznega parka.


 
Po uvodni predstavitvi Razvojnega centra Srca Slovenije in znamke Srce Slovenije je Robert Rijavec iz Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme predstavil stanje v Sloveniji in organiziranost ter povezanost različnih podjetij s področja ITS.Sledila je predstavitev Deana Herende iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Martina Bohma iz Austriatecha o trenutnem stanju in evropski zakonodaji na področju upravljanja voznega parka in tovora. Lina Konstantinopolou iz Ertica je predstavila zadnje novosti na področju ITS-ov v urbanem tovornem prometu, kjer so možni veliki prihranki in izboljšave. Sledile so zanimive predstavitve različnih sledilnih sistemov za spremljanje voznega parka s strani podjetja CVS mobile (Dimitri Tchabo Moukam) in podjetja Sledenje d. o. o. (Tina Skupek). Robert Brozovič iz podjetja Cestel nam pa nam je predstavil slovenski sistem za tehtanje vozil v gibanju, ki hkrati prepoznava tudi poškodbe na premostitvenih objektih na slovenskih cestah.


Veliko tovora potuje tudi po zraku in tako nam je Justin Peruci iz Adrie Airways predstavil elektronski tovorni list, s katerim so opremljene zračne pošiljke tovora. Prvi sklop smo zaključili s predstavitvijo logističnega centra Interporto Marche, kjer nam je Nicola Paradiso orisal razvojne načrte logističnega centra in uporabo različnih ITS sistemov, ki jih tak center potrebuje. Popoldanski sklop je bil namanjen predstavitvi dobrih regionalnih praks, ki jih je imelo 8 različnih evropskih projektnih partnerjev na projektu RITS-net.


Vse predstavitve, ki so potekala v okviru delavnice so na voljo na povezavi: http://www.rits-net.eu/index.php?id=60
Produkcija: Peternet