English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na okrogli mizi o integralni zeleni ekonomiji

19. marec - V Celju je v petek, 14. marca 2014, potekala okrogla miza z naslovom »Integralna ekonomija – z zelenimi delovnimi mesti do pravične družbe«. Kot dobra praksa s tega področja je bilo predstavljeno tudi Srce Slovenije.

Okrogle mize smo se udeležili na povabilo dr. Darje Piciga iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter prvopodpisane Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Poleg ostalih praks, vezanih na dediščino, turizem in energetiko, je Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije predstavila tudi projekt FaRInn, ki neposredno odgovarja na vse izzive, ki sovpadajo z integralno ekonomijo (poleg okoljskega vidika, tudi socialni in etični vidik). Na dogodku, ki se ga je udeležilo še 7 drugih govorcev in okrog 30 slušateljev smo distribuirali tudi 10 letakov o projektu FaRInn.Na okrogli mizi o integralni ekonomiji je sodelovala tudi Mojca Štepic iz Razvojnega centra Srca Slovenije.

 


Produkcija: Peternet