English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sodelujte: Merjenje inovativnosti v podjetjih

17. marec 2014 - Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik, s katerim zbiramo podatke o inovacijah in inovacijskih aktivnostih v podjetjih na območju Srce Slovenije. Vprašalnik je del evropskega projekta »IN EUR - Merjenje inovativnosti v evropskih regijah«, katerega cilj in glavni rezultat bo oblikovano orodje za merjenje inovativnosti, imenovan model »ALBI - Advanced Local Balance of Innovation«. Dostop: https://www.1ka.si/a/37120


Vprašalnik sestavlja 8 glavnih sklopov, ki se nanašajo na informacije o inovacijah izdelkov in storitev, procesne inovacije, inovacijske aktivnosti in izdatke zanje, dostop do financ, strokovne potrebe, infrastrukturo in osnovne pogoje ter prihodnja pričakovanja. Sodelovanje v raziskavi je koristno iz dveh vidikov:
  • za anketiranca z vidika samo-refleksije in samo-spraševanja o (dovolj visoki) stopnji inovacijskega delovanja ter prihodnjih potrebah,
  • za anketarja z vidika oblikovanja primernega in učinkovitega orodja za merjenje inovativnosti, ki bo dovolj kakovosten za koristen za periodično preverjanje stanja inovacijskih aktivnosti na območju.
Vsi podatki, pridobljeni na osnovi izpolnjenih vprašalnikov, so zaupne narave in ne bodo posredovani tretjim osebam. Rezultati raziskave bodo objavljeni le v zbirni obliki, tako da odgovori posameznikov ne bodo razvidni.

Več informacij o projektu lahko najdete uradni spletni strani projekta: www.in-eur.eu

Dodatne informacije: Mojca Štepic, Razvojni center Srca Slovenije, mojca.stepic@razvoj.si, 01 896 27 19

 

Produkcija: Peternet