English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


S kuharji in organizatorji šolske prehrane o pomenu lokalne hrane v vrtcih in šolah

10. marec 2014 - V sredo, 5. marca 2014 so se v Ivančni Gorici že drugič srečali organizatorji šolske prehrane in kuharji iz širšega območja Srce Slovenije. Srečanje je organiziral Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z go. Emilijo PavličJarino, strokovnjakinjo z dolgoletnimi kuharskimi izkušnjami, in Zadrugo Jarina, ki uspešno oskrbuje več kot 60 vrtcev in šol z lokalno pridelano hrano.

Tokratno srečanje je potekalo na Kmetiji Erjavec v Gorenji vasi v Ivančni Gorici, ki je prepoznavna kot sadjarska kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi predelave sadja. Na srečanju je svoje mlečne proizvode predstavila tudi  Jadranka Zabukovec, ki se je zbranim predstavila tudi lokalna ponudnica mlečnih izdelkov.

Prisotnih je bilo 27 udeležencev iz 10 vzgojno-izobraževalnih zavodov pa tudi predstavnik Občine Ivančna Gorica.

V sklopu srečanja je bilo izpostavljeno, da je osveščenost vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in šolah, pa tudi samih otrok in njihovih staršev o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane bistvenega pomena.

Predstavitvi lokalne samooskrbe v Srcu Slovenije, ki se izvaja s strani Zadruge Jarina, je sledilo izobraževanje Emilije Pavlič, strokovnjakinje z dolgoletnimi kuharskimi, ki je poudarila, da bi morala imeti prehranska uravnoteženost šolskih jedilnikov in kakovostni obrok prednost pred kriterijem cena lokalne hrane.

Emilija Pavlič je zbrane navdušila s predstavitvijo usmeritev za pripravo uravnotežene šolske prehrane.

Srečanje je potekalo v okviru evropskega projekta Locfood.


Produkcija: Peternet