English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Grozdi vodijo do bolj inovativnih produktov in storitev za starostnike

4. marec 2014 - Grozdenje je proces povezovanja deležnikov za izboljšanje produktivnosti ter pospeševanja inovativnosti podjetij in temelji na skupnih interesih. Od 25. do 26. februarja 2014 je v glavnem mestu Litve potekalo izobraževanje partnerjev v sklopu mednarodnega projekta INNOVAge. Poudarek je bil na razvoju in upravljanju grozdov, predstavili pa so tudi koristi povezovanja med grozdi, poslovne modele financiranja in različne oblike certificiranja.

INNOVAge Vilna training big
Usposabljanje upravljalcev grozda sta vodila managerja enega najbolj uspešnih danskih grozdov Copenhagen Cleantech Cluster. 

Izkušeni menedžerji grozdov so delili svoje znanje in izkušnje z ostalimi upravljalci grozdov. Pri slednjih gre predvsem za novoustanovljene grozde na področju razvoja storitev za starostnike. Znano je, da grozdi težko delujejo na večjem geografskem območju, zato je sodelovanje med njimi ključnega pomena. Najpomembnejše prednosti so vsekakor skupne storitve in razvoj, prenos informacij in strokovnega znanja, pomoč pri vstopu članov na nove trge ter vključevanje v projektna partnerstva pri prijavi na razpise. Vsak grozd je zelo specifičen in se oblikuje glede na potrebe in želje vseh članov.

V sklopu izobraževanja sta bili izvedeni tudi dve delavnici, kjer so prisotni aktivno sodelovali v razpravi in analizirali nekatere delujoče grozde. Poudarek je bil predvsem na področju razvoja storitev za člane ter koristih sodelovanja med grozdi.

Financiranje grozdov, ki je bila najverjetneje zelo pomembna tema za udeležence izobraževanja, je omogočeno preko javnega in direktnega financiranje, nacionalnih in EU razpisov ter članarin. Glede na to, da so grozdi v kasnejšem obdobju večinoma financirani le iz članarin in tržnih dejavnosti članov, je pomembno, da so ti podrobno seznanjeni z vsemi koristmi – storitvami, ki jih nudi grozd.

Dvodnevnega izobraževanja v Litvi se je, poleg dveh predstavnikov Razvojnega centra Srca Slovenije, udeležil tudi g. Željko Savič, predsednik lokalne akcijske skupine – LAS Srce Slovenije. S španskim partnerjem, oziroma vodjo njihovega grozda, so se dogovorili za izvedbo spletnega seminarja za člane Eko-inovacijske pisarne za starejše. Predvideno je, da bi vodja španskega grozda predstavila začetne korake ob ustanovitvi grozda, sistem delovanja, način financiranja in predvsem koristi za člane, kar bi dodatno pripomoglo k vzpostavitvi formalnega grozda tudi na našem območju, in sicer na področju razvoja inovativnih IKT storitev za starejše.
 


Produkcija: Peternet