English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dobre prakse v podporo podjetnikom Srca Slovenije iz tujine

20. februar 2014 - V Srcu Slovenije bomo v letošnjem letu testno nadgradili storitve naših VEM točk za podjetnike v Mengšu in Litiji. Ponudili jim bomo specializirana izobraževanja na področju uporabe sodobnih IKT tehnologij v marketingu podjetij, ki jih uspešno izvajajo na Irskem, hkrati pa bomo nadgradili podjetniški spletni portal z vsebinami za mreženje na podlagi dobre prakse v Veliki Britaniji. Naši VEM svetovalci bodo letos spomladi na študijskih obiskih tudi v praksi spoznali, kako oba programa funkcionirata, in jih nato prenesli na območje Srca Slovenije. 


YMS
 

Na Irskem so razvili posebne programe usposabljanja za marketing podjetja z uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij. Dejstvo je, da skoraj dve tretjini Ircev vsakodnevno uporablja pametni telefon za dostop do spleta. Gre za porast pomena socialnih medijev in prilagoditve uporabe marketinga podjetij na socialnih omrežjih, s katerim bi vsakodnevno dosegli svoje potencialne kupce. Preko projekta izobraževanj, ki jih bomo letos izvedli tudi v Srcu Slovenije, so izvedli različna usposabljanja na področju spletne prodaje, vključenosti končnih kupcev, zadovoljstva kupcev, digitalnega marketinga, racionalizacije procesov trženja, novih pristopov, spletne komunikacije s kupci, prestrukturiranja in optimizacije spletnih strani podjetij.

 


Na Irskem so v projektu ACT (Advanced Communications Technologies) za podjetnike izvedli serijo brezplačnih izobraževanj o promociji na socialnih omrežjih


V 9-mesečni program usposabljanja o uporabi socialnih medijev je bilo vključenih 30 podjetnikov iz Irske

V Veliki Britaniji pa so na podlagi novih in dostopnih spletnih tehnologij za okrožje Oldham vzpostavili spletno mrežo podjetij, v katero se lahko podjetja včlanijo brezplačno, za informiranje pa jo uporablja tudi lokalnih prebivalstvo, ki želijo koristiti predvsem storitve le lokalnih podjetij. Znotraj mreže na spletu so se ustanovile še dodatne mreže po dejavnostih oz. interesih članov, ki si preko portala iščejo tudi podizvajalce za večja naročila. Vsako podjetje ima kratko predstavitev, lahko piše svoj blog, organizira dogodek za člane in nalaga interaktivne vsebine. Spletni sistem je podoben socialnim omrežjem s poudarkom na nudenju storitev lokalnih podjetij za lokalne prebivalce, povezovanju med podjetji po dejavnostih ter tudi organizaciji specializiranih dogodkov. Mreža ima trenutno preko 1.000 članov, od katerih so določeni bolj aktivni na spletnem portalu, drugi manj. Z novimi vsebinami bo Razvojni center Srca Slovenije nadgradil podjetniški spletni portal in storitev ponudil podjetnikom in prebivalstvu v občinah Srca Slovenije.
 


Prenos dobrih praks bo izveden v okviru evropskega projekta Young SMEs, ki je podprt preko programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, ter Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Več na http://www.youngsmes.eu/


Produkcija: Peternet