English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


VEM točka za podjetnike v Litiji vsako sredo

30. januar 2014 - V Litiji že osmo leto deluje podjetniška vstopna točka VEM, kjer lahko potencialni in že delujoči podjetniki na enem mestu preprosto registrirajo svoje podjetje, opravijo spremembe s.p. ali d.o.o. ali pridobijo koristne podjetniške nasvete. V lanskem letu je brezplačne storitve točk VEM, ki jih izvaja Razvojni center Srca Slovenije v Litiji in Mengšu koristilo skoraj 750 potencialnih ali delujočih podjetnikov.

Za podjetnike iz Litije in okoliških občin je bilo opravljenih preko 200 postopkov za podjetja na portalu eVEM, od tega 41 registracij samostojnih podjetnikov in 11 novih družb z omejeno odgovornostjo. Izvedenih je bilo 17 tematskih izobraževanj, ki se jih je udeležilo 225 udeležencev.

Kljub temu, da so vstopne točke VEM stalno stičišče podjetniškega sveta, saj s svojimi dejavnostmi zagotavljajo podporo podjetnikom pri njihovi dejavnosti, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v začetku leta sporočilo, da za njihovo delovanje v letu 2014 država nima predvidenih sredstev. Odločili smo se, da storitve podjetniške točke vseeno izvajamo tudi v prihodnje, in sicer ob podpori Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Uradne ure VEM točke Litija: vsako sredo med 8. in 16. uro
Zaželene so predhodne najave.


Produkcija: Peternet