English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


VEM točka za podjetnike v Mengšu vsako sredo

30. januar 2014 - V Mengšu od marca 2013 deluje podjetniška vstopna točka VEM, kjer lahko potencialni in že delujoči podjetniki na enem mestu preprosto registrirajo svoje podjetje, opravijo spremembe s.p. ali d.o.o. ali pridobijo koristne podjetniške nasvete. V lanskem letu je brezplačne storitve točk VEM, ki jih izvaja Razvojni center Srca Slovenije v Litiji in Mengšu koristilo skoraj 750 potencialnih ali delujočih podjetnikov.

Opravljenih je bilo preko 300 postopkov za podjetja na portalu eVEM, od tega 68 registracij samostojnih podjetnikov in 28 novih družb z omejeno odgovornostjo. Izvedenih je bilo 19 tematskih izobraževanj, ki se jih je udeležilo 223 udeležencev.

Kljub temu, da so vstopne točke VEM stalno stičišče podjetniškega sveta, saj s svojimi dejavnostmi zagotavljajo podporo podjetnikom pri njihovi dejavnosti, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v začetku leta sporočilo, da za njihovo delovanje v letu 2014 država nima predvidenih sredstev. Odločili smo se, da storitve podjetniške točke vseeno izvajamo tudi v prihodnje, in sicer ob podpori Razvojnega partnerstva središča Slovenije in Občine Mengeš, ki zagotavlja prostor za delovanje točke.

Uradne ure VEM točke Mengeš: vsako sredo med 8. in 17. uro


Podjetnikom bo na VEM točki Mengeš v pomoč VEM svetovalec Gregor Steklačič iz Razvojnega centra Srca Slovenije


VEM točka Mengeš se nahaja v bližini Občine Mengeš, na Slovenski cesti 28


Produkcija: Peternet