English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo letošnje srečanje Združenja območnih razvojnih agencij ZORA

21. januar 2014 - Izmenjava izkušenj in skupni pristop k izvajanju regionalnega razvoja sta glavna motiva sodelovanja 16 slovenskih območnih razvojnih agencij. Direktorji razvojnih agencij združenja ZORA, ki ga koordinira Razvojni center Srca Slovenije, so na prvem letošnjem srečanju 20. januarja 2014 na Turistični kmetiji Pr Krač v Dolskem izpostavili predvsem izzive na področju podpornega okolja za podjetništvo in delovanja vstopnih točk VEM.


Združenju ZORA so se januarja pridružile tri nove razvojne agencije: Znanstveno-raziskovalni center Bistra iz Ptuja, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR in Ekonomski inštitut Maribor


Produkcija: Peternet