English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zdrava hrana iz lokalnih kmetij v vrtce in šole

23. januar 2014 - Razvojni center Srca Slovenije je v sredo, 22. januarja 2013, organiziral prvo srečanje za vodje šolske prehrane in kuharje. Izpostavljeno je bilo, da je ključnega pomena osveščenost vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in šolah o pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane.

Koordinatorka lokalne samooskrbe iz zadruge Jarina Nataša Smrekar je izpostavila možnosti naročanja lokalnih pridelkov, kot so domači sokovi, kis, čaji, moka, kaše, kosmiči, mleko in mlečni izdelki in ekološko meso. Emilija Pavlič, strokovnjakinja z dolgoletnimi kuharskimi izkušnjami in avtorica knjige »Za otroke kuhajmo zdravo« je poudarila, da so prehranjevalni obroki otrok v javnih institucijah pogostokrat preobilni. Odgovorni za prehrano v vrtcih in šolah so se strinjali, da so tovrstna srečanja nujna za izmenjavo znanj in izkušenj, poleg tega bi bilo potrebno pozornost posvečati tudi osveščanju zaposlenih. Srečanje je potekalo v okviru evropskega projekta Locfood.

Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z zadrugo za razvoj podeželja Jarina že vrsto let razvija lokalno samooskrbo s hrano v Srcu Slovenije. Zavzemamo se za dostop do zdrave lokalno pridelane hrane za vse prebivalce. Še poseben poudarek namenjamo mladim, zato smo vzpostavili povezave med lokalnimi kmeti ter šolami in vrtci, katerim Jarina dostavlja pridelke in izdelke. V mrežo lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije je trenutno vključenih že 70 javnih ustanov in 200 kmetijskih ponudnikov.


Strokovnjakinja z dolgoletnimi kuharskimi izkušnjami Emilija Pavlič je odgovornim za prehrano v vrtcih in šolah predstavila kuhanje na ekološki način

Produkcija: Peternet