English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prijavite se med mednarodne svetovalce na področju starostnikov

20. januar 2013 – Razvojni center Srca Slovenije je kot slovenski partner projekta WIDER v novembru objavil Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev. Poziv bo odprt do konca aprila, vendar se vsi zainteresirani prijavite čim prej. Cilj poziva je izbrati primerne svetovalce, ki bodo pomagali malim in srednje velikim podjetjem pri razvoju njihovih inovativnih izdelkov in storitev za starostnike in jim hkrati pomagali pri vstopu na nove trge. Na poziv se lahko prijavijo svetovalci iz podjetij in drugih organizacij iz celotnega območja Slovenije. Za uspešno prijavo morajo izpolniti vse obrazce v slovenskem in angleškem jeziku. Zadnji rok za oddajo vlog je 30. april 2014 do 18. ure.Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev

Datum objave javnega poziva: 30. oktober 2013

Rok za oddajo vlog: 30. april 2014 do 18. ure

Razpisna dokumentacija:

Prijavni obrazci:Prijavitelji morajo izpolniti obrazce v obeh jezikih!

Dodatne informacije
lahko dobijo prijavitelji pri Razvojnem centru Srca Slovenije v pisarni na Kidričevi cesti 1 v Litiji, po telefonu 01 – 89 62 719 ali po e-pošti mija.bokal@razvoj.si.

Poziv je objavljen tudi na spletni strani projekta WIDER.
Dejstva o inovacijskem vavčerju

Glavni namen inovacijskih vavčerjev, ki jih bodo lahko podjetja koristila v primeru uspešne prijave na razpis (objavljen bo februarja 2014), je spodbuditi podjetja, da poiščejo nova znanja, svetovalce izven svojih obstoječih mrež.

Za zagon dejavnosti in spodbujanje inovacij na novih trgih v mikro, malih in srednje velikih podjetij iz WIDER partnerskih regij znotraj območja Mediteran bo na voljo skupaj 350.000 EUR.

Inovacijski vavčerji so oblikovani tako, da bi spodbudili razvoj podjetjištva izven obstoječih poslovnih navezav. Ideja je, da bi še nepoznani svetovalci pomagali podjetjem pri njihovem razvoju in rasti. Na vavčer se bodo lahko prijavila mikro, majhna in srednje velika podjetja iz vseh WIDER mediteranskih regij.

Podjetja bodo lahko izbrala svojega svetovalca med vsemi prijavljenimi svetovalci iz WIDER mediteranskih regij, ne nujno iz svoje regije. Če bodo pri prijavi uspešna, bodo pridobila Inovacijski vavčer za delo z zunanjim svetovalcem po svojem izboru.

Na ravni posameznih partnerskih regih bodo razpisani inovacijski vavčerji med 5.000 EUR in 10.000 EUR, za katera bodo lahko kandidirala posamezna podjetja. S temi sredstvi bodo lahko podjetja vzpostavila prve vezi z zunanjim svetovalcem, saj bodo namenjena plačilu svetovalnih ali tehnoloških storitev svetovalca temu podjetju. 

Vavčer ima tri ključne kriterije: 
  • Ideja vavčerja je v razvoju zahtevnih poslovnih idej s pomočjo zunanjega strokovnjaka svetovalca.
  • Tovrstno sodelovanje med podjetjem in svetovalcem mora biti novo, podjetje in svetovalec naj ne bi pred tem sodelovala.
  • Poslovna ideja je lahko z različnih inovacijskih področij, pri čemer morajo podjetja upoštevati pomemben vidik uporabnosti za končnega uporabnika.

Produkcija: Peternet