English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podjetniška usmerjenost predelovalcev lokalne hrane v Srcu Slovenije predstavljena v znanstvenem članku

27. december 2013 - Rezultati ankete, izvedene v okviru evropskega projekta LOCFOOD, pri katerem sodeluje tudi Razvojni center Srca Slovenije, smo decembra 2013 objavili v znanstveni reviji Hmeljarski bilten, ki ga izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. V članku Podjetniška usmerjenost predelovalcev lokalne hrane v Srcu Slovenije, avtoric Monike Cvetkov in Marije Bokal, je predstavljena analiza anketnih vprašanj s področja splošnih poslovnih informacij ter inovativnih pristopov, ki jih uporabljajo predelovalci iz območja.


Izvleček članka:

Srce Slovenije je krovna znamka, ki spodbuja celostni razvoj območja vzhodno od Ljubljane s posebnim poudarkom na lokalni samooskrbi s hrano. V raziskavo v okviru evropskega projekta LOCFOOD (Projekt je podprt v okviru programa INTERREG IVC, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v letih 2012 in 2013) so bile vključene kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi ter mikro podjetja v sektorju predelave hrane na tem območju (Območje Srca Slovenije v raziskavi vključuje občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Goreica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi). Rezultati kažejo, da so proizvajalci navajeni na stalna prodajna mesta in praviloma ne poskušajo z uvedbo novih tržnih poti. Prevladuje prodaja v bližini doma in na običajnih, poznanih lokacijah, kot so lokalne tržnice in kmetijski sejmi. Proizvajalci kot prednosti svojega posla izpostavljajo kvaliteto in dobre odnose s strankami, glavne slabosti pa jim predstavljajo zahtevna administracija, otežen dostop do finančnih virov in pomanjkanje znanja s področja marketinga. Večina anketirancev ima poleg registracije znotraj sektorja predelave živil registrirane tudi druge dejavnosti. Povečuje se trend vključevanja kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, saj se ponudniki zavedajo, da je potrebno slediti zahtevam gostov, zato jim po svojih močeh poskušajo prilagoditi tudi ponudbo. Podjetja so se v zadnjih treh letih v največji meri posluževala sprememb na področju marketinških konceptov in strategij. Največ sprememb je bilo povezanih s spreminjanjem embalaže in uvajanjem blagovnih znamk, z uvajanjem novih prodajnih poti (spletna prodaja) in z uvajanjem novega pristopa pri promociji.

Oglejte si celotni članek: Podjetniška usmerjenost predelovalcev lokalne hrane v Srcu Slovenije


Produkcija: Peternet