English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje je ključ do nadgradnje storitev za starostnike

25. november 2013 - Povezovanje deležnikov na področju razvoja storitev za starejše je ključno za možnost ohranjanja kvalitete življenja starostnikov na njihovih domovih. V Sofiji v Bolgariji je od 19. – 21. novembra 2013 potekal seminar, na katerem so izkušeni partnerji iz zahodnih držav Evropske unije predstavili njihove modele in izkušnje povezovanja in mreženja deležnikov.

Ravno vloga povezovanja primernih akterjev na tem področju potrjuje, da bo prijavljanje in izvajanje projektov Razvojnega centra Srca Slovenije na tem področju rezultiralo v višji kvaliteti življenja prebivalcev Srca Slovenije. Razvojni center je tako v sklopu projekta ustanovil delovno telo Eko-inovacijska pisarna za starejše, v katerem združuje vse sektorje: od odločevalcev na lokalni in državni ravni, raziskovalcev na področju potreb starostnikov, podjetij, ki razvijajo storitve za starostnike in zelo pomemben sektor; same starostnike oz. zelo dobre poznavalce njihovih potreb.

Projektni partnerji iz tujine, ki že upravljajo grozde na področju razvoja storitev za starostnike, imajo različne modele organiziranje in financiranja. Vsi pa izpostavljajo, da mora imeti povezovanje v grozd jasen namen, skupne cilje in zelo usmerjeno upravljanje. Povezovanje skupine deležnikov v grozd je možno le z močnimi skupnimi interesi in plodnimi interakcijami, saj je ustanovitev v praksi večinoma podprta  z javnimi sredstvi, ki pa so vezana na določeno obdobje. Po preteku tega obdobja pa je potrebno storitve grozda razviti do te mere, da lahko preživi od članarin ali tržnih dejavnosti za svoje člane. Določitev funkcije upravljavca grozda je v rokah ustanoviteljev in članov, ki njihovo vlogo največkrat vidijo v organizaciji skupnega nastopu pri internacionalnih dogodkih, sejmih v tujini, organizaciji izobraževalnih delavnic, dogodkov mreženja med člani ter trženju in skupnih produktov pod skupno blagovno znamko. To so večinoma mehke vsebine, za katere je zelo težko definirati glavne indikatorje uspeha, zato je potrebno vse člane aktivno vključiti v delovanje grozda, jim razložiti sinergije poslovnega sodelovanje, da se vsak član zaveda, da z povezovanjem razvija svoje produkte in ustvarja višjo dodatno vrednost.

Tridnevnega seminarje v Sofiji se je udeležila tudi dr. Simona Kralj Zatler iz Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki se ji je  pridobljeno znanje na seminarju zdelo izredno koristno za sistemski pristop k razvoju in ustanavljanje grozdov na področju storitev za starostnike. Meni, da je grozdenje, v pomenu povezovanja gospodarstva, civilne družbe in države, lahko pomembna naloga javne uprave, pri izvajanju katere se pogosto sreča tudi uradnik.Produkcija: Peternet