English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje strokovnjakov za usmerjeno delo na področju starostnikov

9. december 2013 - V petek, 6. decembra 2013, so se v Litiji prvič sestali člani Eko-inovacijske pisarne za starejše, ki jo Razvojni center Srca Slovenije vzpostavlja z namenom usmerjanja razvoja produktov in storitev za starostnike v Srcu Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno predvsem medsebojni seznanitvi posameznih članov, aktualne situacije na ravni države in Srca Slovenije in izmenjavi idej glede pilotnega projekta, ki ga bomo izvajali v Srcu Slovenije.

Predlagani člani Eko-inovacijske pisarne za starejše so: 
  • dr. Vesna Dolničar, Center za družboslovno informatiko, FDV
  • dr. Simona Kralj Zatler, Direktorat za informacijsko družbo, MIZŠ
  • Vida Lukač, direktorica doma starejših občanov Tisje, Litija/Šmartno pri Litiji
  • Martina Ozimek, Zavod Oreli, Kamnik
  • Željko Savič, predsednik LAS Srce Slovenije, Dolsko
  • Janka Prezelj, patronažna sestra, Kamnik
Skupina se bo sestajala predvidoma štirikrat letno. Naslednje srečanje bo 10. januarja 2014, ko se bo skupini virtualno pridružil še dr. Richard Curry, strokovnjak na področju e-oskrbe in e-zdravja iz Velike Britanije. Poudarek srečanja bo na razvoju pilotnega projekta v okviru projekta Innovage, inovativne socialne platforme za starejše.

Vzdušje na prvem srečanju ekoinovacijske pisarne za starejše v Srcu Slovenije je bilo zelo kreativno

Produkcija: Peternet