English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na Nacionalnem forumu socialnega podjetništva

3. december 2013 - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v ponedeljek, 2. decembra 2013, potekal Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013 z naslovom Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije. Udeležilo se ga je okrog 300 udeležencev. Sodelovala je tudi Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je predstavila naše družbeno odgovorno delovanje.

Namen foruma je bil pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja v neizkoriščene potenciale Slovenije. Na forumu so z udeleženci svoje izkušnje s področij razvoja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest delili predstavniki socialnih podjetij, novih zadrug ter malih in srednje velikih družbeno odgovornih podjetij, predstavljene pa so bile tudi nove iniciative, namenjene izboljševanju bivalnih in življenjskih pogojev državljanov, ki bodo prilagojene potrebam vseh generacij v mestih in na podeželju. Predstavniki državnih institucij so predstavili aktualne zakonodajne pobude in spremembe ter programe in aktivnosti s področja spodbujanja razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.

V drugem delu srečanja so potekali štirje vsebinski paneli o aktualnih tematikah, povezanih s socialnim podjetništvom: medgeneracijske in stanovanjske kooperative, coworking in crowdfunding, delavske zadruge in lokalna samooskrba s hrano in energijo. Zadnji panel je kot predstavnica Razvojnega centra Srca Slovenije vodila Ladeja Godina Košir, v razpravi o lokalni samooskrbi s hrano pa sta sodelovali tudi Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije in Nataša Smrekar iz Zadruge Jarina.


Ana Savšek iz Razvojnega centra Srca Slovenije je predstavila naše družbeno odgovorno delovanje

Produkcija: Peternet