English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Jarina napoveduje: izobraževanja o trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov

2. december 2013 - Vas zanima kako se lotiti trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter ustvariti dodano vrednost? Udeležite se predavanj izkušenih svetovalcev, ki bodo potekala v torek, 17. decembra 2013 ob 9. uri v sejni sobi bistroja Valvazor v Litiji (Valvazorjev trg 3).
  • Dopolnilna dejavnost na kmetiji – dodana vrednost osnovni kmetijski proizvodnji in dodaten zaslužek (Barbara Lapuh, svetovalka koordinatorka za dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
  • Prava izbira tržnih poti kmetijskih pridelkov in izdelkov – prodaja živil s kmetije končnemu potrošniku (Barbara Lapuh)
  • Sporazumevanje in razumevanje proizvajalcev hrane in potrošnikov – prava komunikacija med kupcem in proizvajalcem (Milka Mele Petrič, kmetijska svetovalka)
Predavanja organizira zadruga Jarina v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo KGZS – Zavoda Ljubljana v okviru projekta »Skupni pristop - dvig dodane vrednosti domačim izdelkom Srca Slovenije« preko LAS Srce Slovenije.


Produkcija: Peternet