English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


(Tudi) rastoča podjetja potrebujejo učinkovito podporo

28. november 2013 - V Evropi 2/3 delovnih mest in 2/3 BDP ustvarijo mala in srednja podjetja. S tem izhodiščem se je začela okrogla miza na temo podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji, ki je bila kot del Evropskega tedna podjetništva organizirana v sodelovanju med Razvojnim centrom Srca Slovenije in Območno obrtno – podjetniško zbornico iz Kamnika. Po uvodni predstavitvi dobrih praks iz držav, sodelujočih v evropskem projektu Young SMEs, so vabljeni govorci soočili svoje neposredne podjetniške izkušnje in vlogo različnih virov in institucij pri podpori podjetjem, ki vstopajo v obdobje delovanja na trgu med tretjim in petim letom. Okroglo mizo je vodila Ladeja Godina Košir.


»Doslej smo na VEM točkah Razvojnega centra Srca Slovenije registrirali že preko 900 podjetij,« je v uvodnem nagovoru povedala direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek. Poudarila je vlogo Razvojnega centra pri povezovanju podjetnikov in pri usmerjanju ter informiranju o najrazličnejših vsebinah – od izobraževalnih do razpisnih. Samo v letošnjem letu se je usposabljanj na temo prvih podjetniških korakov, registracije dejavnosti, rokodelstva, kulinarike, turizma, lokalne samooskrbe s hrano, socialnega podjetništva, komuniciranja in trženja udeležilo že več kot 1.500 ljudi. 

Aleksandar Vidović iz uspešnega, leta 2009 ustanovljenega, danes pa mednarodno prepoznavnega in s strani IBM nagrajenega podjetja Salviol iz Radomelj, ki se ukvarja s pametnimi rešitvami na področju informacijske tehnologije, je dodal: »Za rastoče podjetje je zelo pomembno, da spremlja možnosti, ki jih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni omogočajo različne institucije.« Opozoril je na to, da po štirih letih delovanja okolje ne omogoča več tolikšne podpore kot jo daje podjetjem ob vstopu na trg. V tem vidi pomanjkljivost, saj je prav zmožnost investiranja v priložnosti, ki se podjetju odprejo po začetnem pozicioniranju na trgu, tista, ki zagotovi njegov preboj in hitrejšo rast.

Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je orisal ključne elemente za uspešen razvoj podjetij, poudaril pomen izobraževanja in seznanjanja mladih o tem, kaj podjetništvo je in kako se nanj ustrezno pripraviti. Močno vlogo Zbornice vidi v tem, da imajo stik s terenom, da so v dialogu s svojimi člani in da tako najbolje občutijo dejanski utrip podjetništva v Sloveniji ter se nanj odzivajo z aktivnostmi, ukrepi, apeli, ki jih posredujejo tudi vladnim institucijam.

Srečanje je prineslo kar nekaj konkretnih predlogov, kako še spodbuditi in podpreti podjetja, ki so se v prvih letih svojega delovanja dokazala in imajo pred seboj jasno razvojno vizijo

Dominika Sambolič iz Javne agencije SPIRIT, ki je zadolžena za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja je soglašala s tem, da podpirajo podjetja predvsem ob začetku njihove poslovne poti, po 3. letu delovanja pa je aktivnosti in sredstev zanje na voljo manj. Vloga točk VEM pa je izjemnega pomena prav za to, da se posamezniki lažje in hitreje kot podjetniki vključujejo v kreiranje gospodarskega okolja.

Udeleženci dogodka – predstavniki podjetij, zadrug, razvojnih agencij -  so se strinjali, da hitro odzivanje države na razvojne potrebe podjetij ključnega pomena, saj je na ta način spodbujena njihova rast in zaposlovanje novih kadrov. Prav mala in srednje velika podjetja v Evropi namreč predstavljajo ključno gonilo gospodarske rasti, inovacij in zaposlovanja. Še posebej poudarjen je bil pomen vključevanja lokalne skupnosti v razvoj podjetništva. To dokazuje primer Občine Ivančne Gorice, kjer veliko pozornosti namenjajo mreženju lokalnih podjetnikov za odpiranje novih poslovnih povezav. Podžupan Tomaž Smole je izpostavil tudi aktivnosti njihove občine na področju osveščanja mladih o podjetniškem svetu. Številni dogodki, ki so jih že izvedli so dokaz, da potreba obstaja, da je odziv dober in da je rezultat tega še  živahnejši podjetniški utrip v kraju.

Na dogodku je Gregor Steklačič iz Razvojnega centra Srca Slovenije predstavil tudi možnosti mednarodnega prenosa znanj preko dobrih praks iz tujine. Dobre prakse večinoma posegajo na tri področja: izobraževanje in usposabljanje podjetnikov za nove oblike trženja ter ostala specializirana svetovanja; organizacija mreženj med podjetniki in z drugimi deležniki; vključevanje javnega sektorja v učinkovito upravljanje mestnih okolij. Predstavitev vseh dobrih praks. 

Srečanje je prineslo kar nekaj konkretnih predlogov, kako še spodbuditi in podpreti podjetja, ki so se v prvih letih svojega delovanja dokazala in imajo pred seboj jasno razvojno vizijo. Poudarek je bil na pomenu povezovanja in podpore med podjetji samimi kot tudi v odnosu do znanstvene sfere, na različnih možnostih za pridobivanje potrebnega kapitala za rast in razvoj, predvsem pa na pomenu vrednot, etike in osebne odgovornosti, ki so predpogoj za razvoj zdravega gospodarskega okolja.

Produkcija: Peternet