English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Regionalni razvojni strateg dr. Christian Krotscheck na obisku v Srcu Slovenije

26. november 2013 - V Srcu Slovenije, v Dolskem smo v ponedeljek, 25. novembra 2013 gostili edinstvenega avstrijskega strokovnjaka dr. Christiana Krotschecka. Dopoldan se je srečal z župani in drugimi lokalnimi koordinatorji, v popoldanskem času pa s sodelavci in partnerji Razvojnega centra Srca Slovenije. Udeležencem je predstavil zgodbo o uspehu regije Štajerski Vulkanland. Na sorodnih osnovah razvijamo tudi znamko Srce Slovenije, zato so znanja in izkušnje dr. Krotschecka toliko dragocenejša.


Dr. Christian Krotscheck je razvojni strateg, ki je od vsega začetka sodeloval pri strateškemu razvoju regije in vzporedno tudi znamke Steirisches Vulkanland. Gre za primer dobre prakse, kako se lahko majhne podeželske občine, ki so bile pred desetletjem opredeljene kot najmanj razvito in brezperspektivno območje v Avstriji, s premišljeno politiko regionalnega razvoja povezujejo in razvijejo v prepoznavno in uspešno regijo. Danes dosega regionalna znamka Steirisches Vulkanland izjemne uspehe in postaja ena najbolj prepoznavnih in uspešnih znamk v Avstriji. V raziskavi, ki jo je pripravil v letošnjem letu nek profesor iz Dunaja, se je Štajerski Vulkanland med 117 avstrijskimi regijami uvrstil na drugo mesto po kvaliteti življenja za prebivalce.

Dr. Krotscheck je od leta 1999 strateški vodja Štajerskega Vulkanlanda in prvi raziskovalec, ki je posvetil svoje delo regionalnim potencialom, s poudarkom na podeželju in njegovih bogastvih (rokodelci, dediščina, kulinarika, vsakdanje življenje …). Z zaupanjem v vrednost okolja, iz katerega izhaja in ga raziskuje ter s partnerji razvija, v praksi uveljavlja model trajnostnega razvoja podeželja.

Na obeh srečanjih v Srcu Slovenije je udeležencem predstavil razvojno strategijo, ki je povedla Štajerski Vulkanland do večje prepoznavnosti in uspehov. Pred 13 leti, ko so se začeli ukvarjati s sistematičnim razvojem regije, so se začeli spraševati o načinu, s katerim bi razvili svoje regionalne potenciale. Poglobili so se v nesnovne in snovne danosti, ki obstajajo v regiji, in opredelili tri ključna področja, ki jih želijo razvijati: veščine in talente ljudi, naravne vire ter obstoječe ekonomske vire, to so podjetja. Gre za nesnovno dediščino, ki jo ima vsaka regija, in pomeni neomejen vir pri razvoju določene skupnosti. Postopoma so začeli razvijati tri temeljna področja, ki jih tudi sistematično komunicirajo: rokodelstvo, kulinarika in vitalnost oz. kvaliteta življenja, v katero vključujejo naravo, kulturo, način življenja itd.

Ključno, na kar se opira njihova strategija razvoja, je spodbujanje ljudi k prepoznavanju lastnih potencialov in kvalitet, ki jih lahko uporabijo v korist sebe in regije. Ljudi spodbujajo k soodgovornosti za razvoj regije. Vizije posameznikov vključujejo v skupno vizijo regije, ki je bila v osnovi začrtana glede na prepoznavanje potencialov po pristopu od spodaj navzgor.

Dr. Christian Krotscheck je nagovoril v prvem delu svojega obiska župane in druge lokalne koordinatorje Srca Slovenije

Najpomembnejši cilj, ki so ga dosegli po vseh teh letih aktivnega dela, je, da so postali prebivalci samozavestnejši, zdaj verjamejo vase in v regionalne potenciale. Vplivali so na spremembo identitete, kar predstavlja bistveni faktor uspeha.

Veliko pozornosti namenjajo sodelovanju oz. kulturi sobivanja med ljudmi, podjetji in najrazličnejšimi organizacijami na medobčinskem področju. V aktivnosti poskušajo vključiti čim večje število ljudi in organizacij.

Na podlagi poznavanja virov so skupaj začrtali dolgoročno vizijo, ki ni naravnana k reševanju aktualnih problemov, ampak prinaša orientacijo za prihodnost in sigurnost, kar spodbuja posledično podjetja k investicijam. Namesto, da razmišljajo o projektih, govorijo raje o procesih. Proces pomeni neko dolgoročno pot, ki ji sledimo tudi takrat, ko nimamo sredstev. V procese lahko vključujemo najrazličnejše projekte s podobnimi tematskimi vsebinami. Stvari lahko tako med seboj sistematično dopolnjujemo tudi takrat, ko se določen projekt konča in drug začne, brez posebne prekinitve. Projekti so le del končne sestavljanke, to je vizije.


Srečanja na temo regionalnih strategij in znamk se je udeležilo 35 najrazličnejših soustvarjalcev znamke Srce Slovenije
 
Regijska znamka je korak, ki se navadno zgodi spontano. 300 in več produktnih znamk nam nič ne koristi, če smo neprepoznavni. Zato je smiselno vse skupaj združiti pod eno znamko, ki se stalno pojavlja ob drugih produktnih znamkah. Regijska znamka dviguje vrednost izdelkom posameznih podjetij. Za prepoznavnost regije je ključno, da jo prepoznavajo kot svojo njeni prebivalci, zato lahko rečemo tudi, da je regionalna znamka znamka za prebivalce. Ko postane prepoznana navznoter, jo bodo prepoznavali tudi ljudje od zunaj. Čeprav turistične ponudbe direktno ne razvijajo, vse te aktivnosti posredno vplivajo tudi na turistični obisk, ki se povečuje iz leta v leto.

V Štajerskem Vulkanlandu so prav notranji komunikaciji namenjali veliko pozornosti, saj so želeli, da se s kvalitetami in dobrimi praksami iz regije spoznajo sami prebivalci. Za to uporabljajo spletno stran, regijski časopis in lokalne medije, pozorni so tudi na to, da njihovi »ambasadorji« (župani, predsedniki organizacij, podjetniki, učitelji …) omenjajo skupno ime in vizijo v svojih nagovorih.
 
Danes pozna znamko Steirisches Vulkanland 97 % vseh prebivalcev regije, mnogi od njih s ponosom povedo, da živijo v tej regiji, našteti znajo tudi različne kvalitete, ki so pri njih na voljo. Regija Štajerski Vulkanland obsega danes 89 občin, znamko Steirisches Vulkanland, ki je v javni lasti, pa uporablja 500 podjetij, ki izpolnjujejo osnovne pogoje: so v regionalni lasti, uporabljajo regionalne vire in se pridružujejo viziji oz. vrednotam regije.

Dr. Krotscheck je za zaključek izpostavil 5 stvari, ki jih lahko naredimo za večjo prepoznavnost lastne regije:
  1. Govorimo dobro o regiji, delimo skupno vizijo s prebivalci.
  2. Razvijajmo vrednote in kulturo regije.
  3. Spodbujajmo družini prijazna dejanja, saj je to zelo pomembno za dobro počutje ljudi.
  4. Kupujmo lokalne produkte.
  5. Investirajmo v svoje ideje in regionalni razvoj.

Štajerski Vulkanland je vodilni partner projekta Cultural Capital Counts, v katerem sodeluje kot partner tudi Razvojni center Srca Slovenije.

Produkcija: Peternet