English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Energetski pisarni Srca Slovenije o učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah

22. november 2013 - V Energetski pisarni Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani je 19. novembra 2013 potekalo predavanje o učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah. Prisotnih je bilo 15 predstavnikov vrtcev in šol iz občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje.

Energetski svetovalec Simon Brlek je na predavanju predstavil evropsko in slovensko zakonodajo na področju energetske učinkovitosti. Prisotne je seznanil z energetsko izkaznico, ki bi jo po zakonu morale imeti vse stavbe, vendar se to v praksi večinoma ne izvaja. Poudarjen je bil pomen energetskega knjigovodstva - spremljanja porabe toplote, elektrike in vode ter pomen energetskih pregledov, pri katerih se izkaže, v kakšnem stanju je določen objekt.

Predavanja se je udeležilo 15 predstavnikov vrtcev in šol iz občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje

Poudarjeno je bilo, da naj bi javni sektor bil zgled ostalim, tudi glede energetske učinkovitosti stavb. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen nizkoenergijski Vrtec Jurija Vege iz Moravč, ki je zgrajen iz naravnih materialov. Njihova kurilnica na biomaso ogreva tudi druge javne objekte v Moravčah (knjižnica, kulturni dom, šola). Objekt je bil že dvakrat nagrajen in predstavlja primer uspešnega javno-zasebnega partnerstva.


Kot primer dobre prakse na področju energetske učinkovitosti javnih stavb je bil izpostavljen nizkoenergijski Vrtec Jurija Vege iz Moravč

 

Produkcija: Peternet