English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Srcu Slovenije bomo odslej povezovali tudi rokodelce

12. november 2013 - V Srcu Slovenije živi veliko rokodelcev, ki delujejo samostojno ali pa se povezujejo v posamezna društva. Vedno znova ugotavljamo, da obstajata velik potencial in potreba po usmerjenem delu in povezovanju na tem področju. S tem namenom želimo vzpostaviti Rokodelsko mrežo Srca Slovenije, v katero bomo povezali posamezne rokodelce, društva in druge organizacije, ki že delujejo na tem področju.

Prvo srečanje z rokodelci in društvi smo organizirali v ponedeljek, 11. novembra 2013, na Jurčičevi domačiji na Muljavi. Delavnice, ki jo je vodila mag. Ladeja Godina Košir, se je udeležilo 25 ljudi, ki so s svojimi mnenji in idejami prispevali k načrtovanju programa dela rokodelske mreže za prvih sedem let.

Zbrani rokodelci in predstavniki društev, ki jih povezujejo, si želijo, da bi bila rokodelska znanja v Sloveniji bolj cenjena

Poleg rokodelcev so izrazili jasno podporo projektu tudi občinski koordinatorji na srečanju v Litiji, v torek, 12. novembra 2013. Strinjali so se, da predstavljajo znanja in veščine ljudi neprecenljiv potencial za razvoj našega območja. Poleg novih delovnih mest, ki jih lahko spodbujamo s podporo rokodelstvu, ima to področje izjemen pomen tudi za druženje in medgeneracijski prenos znanj med ljudmi ter posredno tudi za višjo kakovost življenja vseh, ki živimo v Srcu Slovenije. 


Koordinatorji občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije so rokodelstvo prepoznali kot enega izmed ključnih skupnih programov Srca Slovenije za prihodnjih sedem let

V Mrežni rokodelski center Srca Slovenije želimo povezati rokodelce in društva iz občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trzin in Zagorje ob Savi. Hkrati želimo vključiti v mrežo tudi posamezne turistične točke (turistične kmetije, gradovi, muzeji …), na katerih bi lahko vzpostavili manjše trgovinice za prodajo in promocijo rokodelskih izdelkov iz tega okolja. Z vključevanjem v slovensko mrežo rokodelskih centrov bomo poskrbeli za zastopanje interesov posameznih rokodelcev na nacionalni ravni.

Produkcija: Peternet