English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


S tematiko starostnikov povezali 25 podjetij

4. november 2013 - Konec oktobra se je s šesto delavnico zapovrstjo zaključilo usposabljanje za podjetnike, ki prepoznavajo nove tržne priložnosti v segmentu starostnikov. Zaradi hitro naraščajočega števila le-teh postaja to vse bolj zanimiva tematika za vsa tista podjetja, ki želijo biti v koraku s časom. Na delavnicah "training worshops", na katerih so gostovali priznani predavatelji, so se stkale nove poslovne priložnosti med 25 podjetji in drugimi organizacijami.

Izobraževalni ciklus je potekal od 24. septembra do 29. oktobra 2013 v organizaciji Razvojnega centra Srca Slovenije in mag. Ladeje Godina Košir iz podjetja Giacomelli Media na lokacijah v Dolskem, Ivančni Gorici in Šentrupertu. Poleg mag. Ladeje Godina Košir so udeležencem predavali še dr. Jože Ramovš, Rupert Gole, dr. Marko Jaklič, Ira Zorko, Miha Klinar in Janja Božič. Spregovorili so o interdisciplinarnem pogledu na življenje starostnikov, oblikovanju konkretnih poslovnih načrtov, spodbujanju inovacij v segmentu starostnikov, novih pristopih k oblikovanju, načrtovanju s končnim uporabnikov in prezentacijskih veščinah, ki so potrebne za učinkovit nastop v poslovnem svetu.

Namen izobraževanj je bil podjetnike in druge udeležence seznaniti z različnimi poslovnimi pogledi na segment starostnikov ter jih med seboj povezati v morebitne skupne projekte. Čas je bil tudi za pogovor in izmenjavo konkretnih poslovnih idej.

Nekateri od podjetnikov se bodo novembra udeležili WIDER inovacijskega sejma v Barceloni, kjer se bodo lahko povezali s strokovnjaki in podjetniki s podobnimi poslovnimi idejami iz območja Mediterana. Sledil bo tudi razpis za WIDER vavčerska sredstva, s katerimi bodo lahko podjetniki uresničili del svojih konkretnih poslovnih idej s pomočjo izbranih svetovalcev, ki se že lahko prijavijo na Poziv za vpis v mednarodni seznam svetovalcev

Na delavnici v Ivančni Gorici so podjetniki razmišljali o konkretnih poslovnih idejah


Udeleženci izobraževanja so spoznali projektno idejo "srebrnih hiš" za starostnike, ki jo želijo izvesti v Šentrupertu

Produkcija: Peternet