English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Srečanje za oblikovanje programa Mrežnega rokodelskega centra Srca Slovenije

4. november 2013 - V Srcu Slovenije živi veliko rokodelcev, ki delujejo samostojno ali pa se povezujejo v posamezna društva. Vedno znova ugotavljamo, da obstajata velik potencial in potreba po usmerjenem delu in povezovanju na tem področju. S tem namenom želimo na širšem območju Srca Slovenije vzpostaviti mrežni rokodelski center. Vse, ki se vidite pri skupnem snovanju te zgodbe, vabimo na delavnico, ki bo potekala v ponedeljek, 11. novembra 2013, od 16.00 do 19.00 na Jurčičevi domačiji na Muljavi.

Srečali se bomo z namenom, da bi oblikovali vizijo ter predlog skupnih dejavnosti za razvoj Mrežnega rokodelskega centra Srca Slovenije za nadaljnjih sedem let.

V Mrežni rokodelski center Srca Slovenije želimo povezati rokodelce in društva iz občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trzin in Zagorje ob Savi. Hkrati želimo vključiti v mrežo tudi posamezne turistične točke (turistične kmetije, gradovi, muzeji …), na katerih bi lahko vzpostavili manjše trgovinice za prodajo in promocijo rokodelskih izdelkov iz tega okolja. Z vključevanjem v slovensko mrežo rokodelskih centrov bomo poskrbeli za zastopanje interesov posameznih rokodelcev na nacionalni ravni, hkrati bomo skrbeli tudi za pretok informacij od zgoraj navzdol.

V okviru sodelovanja v slovenski mreži imamo možnost podati predloge za oblikovanje novega Zakona o zaščiti rokodelstva, ki ga pripravljajo na Obrtni zbornici Slovenije. Zato bomo del srečanja namenili tudi temu. V zakon želijo zajeti konkretne težave rokodelcev v povezavi z njihovim delovanjem, inšpekcijami, lokalno upravo, plačilom dajatev in drugimi formalnostmi, s katerimi se soočajo. Vabimo vas, da nam ustno na delavnici ali pa pisno po elektronski pošti sporočite morebitne predloge.

Verjamemo, da lahko s svojo udeležbo pomembno prispevate k načrtovanju tega razvojnega področja, zato je pomembno, da se delavnice udeležite. Zaradi lažje organizacije prosimo za potrditev udeležbe do petka, 8. novembra 2013, na 01 - 89 62 719 ali po e-pošti mija.bokal@razvoj.si.

Produkcija: Peternet