English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje rokodelskih centrov Slovenije

29. oktober 2013 - V ponedeljek, 28. oktobra 2013, je v Rogatcu potekalo 3. delovno srečanje regijskih rokodelskih centrov, ki se ga je udeležil tudi Razvojni center Srca Slovenije. V Srcu Slovenije želi namreč vzpostaviti mrežo, v katero bo povezal rokodelce, društva in organizacije, ki delujejo na tem področju, pa tudi turistične točke, na katerih bi lahko vzpostavil prodajno mrežo rokodelskih izdelkov.

Zbrani predstavniki rokodelskih centrov Veržej, Ribnica, Slovenj Gradec, Rogatec, Škofja Loka, Slovenska Bistrica, Sežana in Moravče so podprli idejo Razvojnega centra Srca Slovenije. Trenutno pripravlja ta idejni načrt razvoja rokodelskega centra, ki ga bo predstavil prvič na srečanju z rokodelci in koordinatorji občin v začetku novembra 2013.

Zbrani so skupaj obravnavali status rokodelcev, ki se bo z uvedbo prostovoljnega plačljivega članstva pri Obrtni zbornici Slovenije gotovo spremenil. Goran Lesničar in Franc Kremžar iz OZS sta predstavila na kratko nov Zakon o zaščiti rokodelstva, ki ga pripravljajo na OZS. Želijo, da zberejo rokodelski centri konkretne pobude rokodelcev na temo formalnih ovir, s katerimi se soočajo pri svojem delovanju. 

Vsak od rokodelskih centrov je predstavil na kratko svojo vizijo za naslednja leta. Ugotovljenih je bilo več skupnih izzivov in potreb, zato bodo oblikovani skupni projekti, s katerimi bodo v prihodnje skušali kandidirati na različnih razpisih.

Zaučinkovitejšo promocijo rokodelskih centrov je bilo predlagano, da bi se vsi rokodelski centri skupaj predstavili na eni ali dveh prireditvah na leto. Prva priložnost za to bo 23. novembra 2013 v Slovenski Bistrici, naslednji skupni dogodek pa bo 21. junija 2014 v Škofji Loki. Naslednje redno delovno srečanje rokodelskih centrov bo novembra 2014.


Predstavniki slovenskih rokodelskih centrov v Muzeju na prostem Rogatec

Produkcija: Peternet