English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občine se povezujejo za trajnostno mobilnost

28. oktober 2013 - V Srcu Slovenije se zavedamo, da trajnostna mobilnost postaja vedno bolj pomembna pri zagotavljanju visoke kakovosti življenja ljudi. Na Mengeški koči je 23. in 24. oktobra 2013 potekala delavnica »Future Search«, na kateri so predstavniki občin, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, prevoznikov in zainteresirane javnosti oblikovali ideje za razvoj trajnostne mobilnosti na pilotnem območju. Gre za javni potniški promet, parkiranje, kolesarjenje, pešačenje in prostorsko načrtovanje za prihodnost.

Na Mengeški koči je potekala delavnica »Future Search«, na kateri so predstavniki občin, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, prevoznikov in zainteresirane javnosti oblikovali ideje za razvoj trajnostne mobilnosti na pilotnem območju.

V sklopu delavnice smo skupaj oblikovali nabor ukrepov in izdelali akcijske načrte za prihodnost. Največjo pozornost si po mnenju udeležencev delavnice zaslužijo ukrepi za sistemsko načrtovanje mobilnosti in prostorsko planiranje, mreža varnih kolesarskih poti po območju, osveščanje mladih in ostalega prebivalstva o trajnostni mobilnosti, celovito ureditev postajališč javnega potniškega prometa in podobno.

Udeleženci delavnice so si ogledali tri dobre prakse s področja trajnostne mobilnosti v Srcu Slovenije: obnovljeno železniško postajo v Rodici, poslovno cono Komenda in prevozniško podjetje Kam Bus iz Kamnika

V sklopu delavnice smo za udeležence pripravili tudi študijsko turo po območju. V spremstvu domžalske podžupanje Andreje Pogačnik Jarc smo si ogledali obnovljeno železniško postajo v Rodici, ki deluje tudi kot mini P&R parkirišče. Pot nas je vodila na ogled komendske poslovne cone, ki je imela včasih status regijske cone in bo imela v prihodnosti več tisoč delovnih mest in s tem posledično veliko dnevnih migrantov. Študijsko turo smo zaključili v Kamniku, kjer nam je direktorica Sonja Zore predstavila podjetje Kam Bus in delovanje kamniškega mestnega avtobusa »Kamnik bus«.

Evropska unija bo tudi v naslednjem programskem obdobju podpirala projekte s področja trajnostne mobilnosti, ki bodo povezovalni in bodo vključevali različne lokalne skupnosti in regije. Delavnica je del evropskega projekta Poly-sump (»Načrtovanje trajnostne mobilnosti v razpršenih mestnih regijah«), katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije in ga pilotno izvaja na območju 8 občin (Komenda, Kamnik, Lukovica, Domžale, Mengeš, Moravče, Trzin in Dol pri Ljubljani). Projekt želi okrepiti sodelovanje na področju mobilnosti na območjih, ki so med seboj funkcijsko povezana ter želi pogledati čez občinske meje.

V sklopu delavnice smo skupaj oblikovali nabor ukrepov in izdelali akcijske načrte za prihodnostProdukcija: Peternet