English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Na Poljskem o prihodnosti evropskih regij

16. oktober 2013 - 10. in 11. oktobra 2013 je v mestu Krosno na Poljskem potekalo mednarodno srečanje partnerjev projekta CCC, pri katerem sodeluje kot partner Razvojni center Srca Slovenije. Partnerji so tokrat razpravljali predvsem o strategijah za prihodnji razvoj evropskih regij. Prepričani so, da je ekonomski razvoj določene regije odvisen predvsem od njenih prebivalcev, njihovih talentov in danosti v okolju, kjer živijo.

Projekt CCC se je s tem srečanjem prevesil v zadnje obdobje izvajanja. Partnerji zaključujejo svoje pilotne akcije, s katerimi bodo podprli razvoj skupnih projektov v dobro vseh. V Srcu Slovenije bomo vzpostavili Mrežni rokodelski center Srca Slovenije, s katerimi bomo povezali več občin in rokodelcev v skupno mrežo. Hkrati bomo podprli tudi razvoj posameznih privatnih idej. S tovrstnim praktičnim pristopom skušamo partnerji vplivati na ekonomsko stanje v posameznih regijah, v širšem smislu pa bomo razširili bazo regionalnega bogastva.

Kot pomemben element komunikacije za doseganje vizij v posameznih regijah je bilo izpostavljeno tudi oblikovanje blagovnih znamk, ki predstavljajo celotno prebivalstvo, najrazličnejše projekte in področja delovanja. Kot primer dobre prakse sta bili izpostavljeni znamki Steirisches Vulkanland in Srce Slovenije, ki sta sicer v zelo različnih fazah razvoja, a obe črpata svoje bistvo iz najrazličnejših regionalnih vsebin.

Srečanje partnerjev je potekalo v mestu Krosno, ki slovi po večstoletni steklarski tradiciji; partnerji so se lahko preizkusili v pihanju stekla


Produkcija: Peternet