English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Brezplačno predavanje o učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah

16. oktober 2013 - Energetska pisarna Srca Slovenije za predstavnike vrtcev, šol, občin in ostalih javnih zavodov pripravlja brezplačno predavanje o učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah, ki bo potekalo v torek, 19. novembra 2013, ob 10. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni na voljo v neomejenih količinah. Velika večina javnih stavb, predvsem starejših objektov, ima velik potencial za bolj učinkovito rabo energije. Brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte in ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti bi bilo možno zmanjšati porabo energije do 10%.

Tu imamo v mislih predvsem potrebno energijo za ogrevanje prostorov, električno energijo in vodo. Ob ustrezni organizaciji dela in primerni ozaveščenosti uporabnikov teh zgradb pa bi prihranili še nadaljnjih 5% energije. Ob ustreznih tehnično-investicijskih ukrepih bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije lahko znašal tudi več kot 50%. Stavbam je potrebno zagotoviti ustrezno toplotno zaščito in ogrevalne sisteme z uporabo obnovljivih virov energije ter primerno prezračevanje. Slabe razvade ljudi pa spremeniti v pozitivne navade!

Izkušeni svetovalec Simon Brlek vas bo na predavanju seznanil z:
- zahtevami slovenske in evropske zakonodaje in energetsko izkaznico,
- energetskim knjigovodstvom - spremljanjem porabe toplote, elektrike, vode,
- energetskimi pregledi - da vemo v kakšnem stanju je objekt,
- potrebno dokumentacijo za prijavo na razpise za nepovratna sredstva.


Produkcija: Peternet