English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Open Days v Bruslju: strategija Evropa 2020

16. oktober 2013 - Od 7. do 10. oktobra je v Bruslju potekal največji dogodek evropske kohezijske politike Odprti dnevi – Evropski teden regij in mest (Open Days). Potekalo je preko 130 delavnic, ki so jih gostile institucije povezane z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.  
 
V okviru Open days je potekala delavnica “Inovacijske politike in rešitve za aktivnost starost” v soorganizaciji projekta INNOVAge. Fokus je bil na demografskih spremembah, predvsem na staranju prebivalstva, s čimer se sooča celotna Evropa. Evropske regije se zato ukvarjajo z novimi izzivi staranja prebivalstva in oskrbo starejših v prihodnosti z namenom iskanja trajnostnih, inovativnih in praktičnih rešitev, ki bodo omogočile neodvisno življenje starostnikov, ekonomsko vzdržnost sistema oskrbe starejših z vključitevanjem novih tehnologij.

V okviru Open days je potekala delavnica “Inovacijske politike in rešitve za aktivnost starost” v soorganizaciji projekta INNOVAge

 Ob priložnosti Evropskega tedna regij in mest je na predstavništvu italijanske regije Marche potekalo tudi interno delavno srečanje partnerjev projekta INNOVAge. Projekt spodbuja podjetja k razvoju novih produktov in storitev za podaljšano neodvisno bivanje starostnikov v lastnem domu in minimalen vpliv na okolje.

 Predstavljene so bile tudi usmeritve prenovljenega evropskega programa INTERREG, ki spodbuja evropsko teritorialno sodelovanje. Tudi pri tem programu se bo zasledovala strategija Evropa 2020, ki je desetletna strategija gospodarske rasti Evropske unije. Strategija se loteva pomanjkljivosti modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Evropska unija si je zastavila pet ambicioznih ciljev – na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka država članica je za vsako posamezno področje določila svoje cilje. Strategija tako temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in vsake posamezne države članice.Produkcija: Peternet