English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Moderne tehnologije za povečevanje privlačnosti turistične ponudbe

7. oktober 2013 - S sodelovanjem pri evropskem projektu Dante in spoznavanjem dobrih praks iz tujine Razvojni center Srca Slovenije prenaša izkušnje in bogati znanja turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije. V začetku oktobra smo se v Torinu udeležili konference na temo uporabe sodobnih tehnologij za namene promocije ponudbe turističnih destinacij.

V Torinu smo se udeležili konference na temo uporabe sodobnih tehnologij za namene promocije ponudbe turističnih destinacij

Predstavljeni so bili primeri promocije turistične ponudbe Torina in okolice, ki je usmerjena predvsem v doživljajski in zimski turizem. Italijanski turistični ponudniki so predstavili izkušnje njihovih obiskovalcev glede uporabe sodobnih komunikacijskih orodij, predvsem mobilnih telefonov in socialnih omrežij, ki jih ljudje vse pogosteje uporabljamo tudi ko se odločamo za izlete in potovanja. Predstavljene so bile tudi evropske usmeritve na področju financiranja projektov, vezanih na podporo projektom, ki se bodo v prihodnjem programskem obdobju ukvarjale z uporabo IKT tehnologij v turizmu. 

V okviru projekta Dante bodo italijanski partnerji izdelali nov inovativen spletni portal, ki bo turistom omogočal deljenje svoje izkušnje v določeni destinaciji z ostalimi ljudmi.


Produkcija: Peternet