English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dobre grške prakse s področja upravljanja javnega potniškega prometa

7. oktober 2013 - S sodelovanjem pri evropskem projektu RITS-NET in spoznavanjem dobrih praks iz tujine Razvojni center Srca Slovenije prenaša izkušnje v slovenski prostor. Med 18. in 20. septembrom 2013 so bile v Solunu predstavljene dobre prakse s področja upravljanja javnega potniškega prometa v Grčiji.


Grški partnerji so predstavili delovanje mobilnostnega centra, ki so ga pilotno vzpostavili v Solunu skozi evropski projekt ELTIS in ponuja storitve in informacije o javnem potniškem prometu. V Solunu deluje tudi Služba za javni potniški promet, ki izvaja in spremlja avtobusni promet po mestu in ima v svoji floti preko 500 avtobusov. Vsi mestni avtobusi so opremljeni s sistemi za spremljanje in tako v realnem času dobijo podatke o lokaciji vsakega avtobusa v mestu in času, ki ga porabi, da prevozi posamezno progo. Sistem v nadzornem centru omogoča tudi prilagoditve voznih redov in optimizacijo novih prog. Grki so predstavili tudi storitve in aplikacije, ki so na voljo potnikom pred potovanjem (informacije na spletni strani, pametnih telefonih, pozivniku) ter med potovanjem (informacije preko pametnega telefona, prikazovalnikih na postajah in avtobusih). Vsa omenjena orodja so naletela na izredno dober odziv potnikov.

Svoje dobre prakse so predstavili tudi drugi partnerji projekta RITS-NET. Najbolj je navdušila baskovska regija Gipuzkoa, ki je uvedla nekaj zelo sodobnih storitev v javnem potniškem prometu, kar je povzročilo dvig števila potnikov za skoraj tretjino. V okviru strokovnega srečanja smo si na grškem Inštitutu za transport ogledali tudi simulator vožnje, ki ga uporabljajo za proučevanje obnašanja voznikov pri najrazličnejših prometnih in vremenskih situacijah.

 Produkcija: Peternet