English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Inovativne politike in rešitve za aktivno starost v Bruslju

30. september 2013 - Drugi teden v oktobru (7. – 10. 10. 2013) bo v Bruslju potekal največji dogodek evropske kohezijske politike Odprti dnevi – Evropski teden regij in mest (Open Days), na katerih bo med več kot 130 delavnicami organizirana tudi delavnica “Inovacijske politike in rešitve za aktivnost starost” v stavbi Liaison Agency Flanders-Europe (VLEVA).

V okviru tematske kapitalizacije Programa kooperativnosti bo v sklopu projektov INNOVAge, CASA in DAA s področja demografskih sprememb organizirana skupna delavnica. Vsi projekti se ukvarjajo z novimi izzivi staranja prebivalstva in oskrbo starejših v prihodnosti z namenom iskanja trajnostnih, inovativnih in praktičnih rešitev, ki bodo omogočile neodvisno življenje starostnikov, ekonomsko vzdržnost sistema oskrbe starejših z vključitevanjem novih tehnologij. Projekt INNOVAge spodbuja podjetja k razvoju novih produktov in storitev za podaljšano neodvisno bivanje starostnikov v lastnem domu in minimalen vpliv na okolje.

Na štiri-urni delavnici bo predstavljen pregled splošnih pristopov na demografske spremembe in izzive staranja prebivalstva. Uvodnemu delu sledi predstavitev dobrih praks na področju izzivov, priložnost, ovir ter odgovorov in rešitev politik. Namen delavnice je izmenjava inovativnih rešitev in izboljšanje efektivnosti lokalnih politik z obstoječim znanjem v drugih državah, gradnja strateških komptenc za podporo odločanju in ozaveščanje o velikih socialnih spremembah zaradi staranja prebivalstva.

Več informacij o projektu in Odprtih dnevih 2013 na:
http://www.innovage-project.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfmProdukcija: Peternet