English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napovedujemo: Izobraževanje za podjetnike v segmentu starostnikov

16. september 2013 - Prehitite ostale in izkoristite nove poslovne priložnosti v segmentu starostnikov! Nadgradite svoja znanja, razvijte svoje ideje, razširite poslovne stike in postanite del mednarodne zgodbe.

Vabimo vas, da se nam pridružite na edinstvenem izobraževalnem ciklusu s priznanimi predavatelji, ki bo potekal od 24. septembra do 29. oktobra 2013, šest zaporednih torkov, vsakokrat z začetkom ob 14. uri. Delavnice "training workshops" potekajo v okviru projekta WIDER.

Po zaključku izobraževanja boste lahko kandidirali za pridobitev sofinanciranja za uresničitev vaše poslovne rešitve.

Prijave do 23. septembra 2013 na Mija Bokal, 01 - 89 62 719, mija.bokal@razvoj.si.

Natisnite si vabilo
Natisnite si program

                                                   
  • INTERDISCIPLINARNI POGLED NA ŽIVLJENJE STAROSTNIKOV
Torek, 24. september 2013, 14.00 – 16.30, Turistična kmetija Pr' Krač, Dolsko 19, Dol pri Ljubljani
 
- splošne značilnosti, potrebe, omejitve posameznika v tretjem življenjskem obdobju
- oblikovanje bivalnega okolja za starostnika
- ovire in težave pri življenju v domačem okolju – kako jih premostiti

Cilj: utrditi razumevanje potreb starostnikov in okrepiti sposobnost prilagajanja izdelkov in storitev njihovemu življenjskemu ciklu

Vabljeni predavatelj: dr. Jože Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka), Rupert Gole (Esplanada)

  • TRŽNA USMERITEV – KONKRETNI POSLOVNI NAČRT
Torek, 1. oktober 2013, 14.00 - 17.30, Poslovni center Bomax, Muljava 22 a, Ivančna Gorica

- prepoznavanje potreb, ki se porajajo z demografskimi spremembami (staranje populacije)
- poslovne priložnosti in tržni potencial v segmentu starostnikov
- poslovni modeli za doseganje trženjskih ciljev
- zasnova poslovnega načrta za ideje, ki bodo prispevale k reševanju izzivov starostnikov v bivanjskih okoljih

Cilj: Preveriti priložnosti za nadgradnjo izdelkov ali storitev v smeri novih poslovnih izzivov

Vabljeni predavatelj: dr. Marko Jaklič (Ekonomska fakulteta), mag. Ladeja Godina Košir (Giacomelli media)

  • PROFIL OSKRBE STAREJŠIH – SPODBUJANJE INOVACIJ
Torek, 8. oktober 2013, 14.00 - 17.30, Poslovni center Bomax, Muljava 22 a, Ivančna Gorica

- od invencije do inovacije – priprava ideje za vstop na trg
- storitveni dizajn (service design) – oblikovanje storitev z dodano vrednostjo
 - izdelek in storitev z roko v roki – oblikovanje celostnih rešitev

Cilj: Opredelitev priložnosti za nove izdelke ali storitve ter določitev potrebnih korakov za uresničitev predlogov, idej, konceptov

Vabljeni predavatelj: Miha Klinar (Gigodesign), Rupert Gole (Esplanada)

  • NOVI PRISTOPI K OBLIKOVANJU
Torek, 15. oktober 2013, 14.00 – 17.30, Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert na Dolenjskem
- spodbujanje kreativnega razmišljanja – različni pogledi na probleme – viharjenje možganov
- nadgradnja obstoječih izdelkov, storitev – kako povečati uporabno vrednost
- modularnost kot temeljna sestavina učinkovitega oblikovanja - modularni pristopi
- ovrednotenje predlogov in rešitev, priprava za predstavitev končnemu uporabniku

Cilj: Razumevanje in uporaba oblikovalskih konceptov pri kreiranju konkretnih rešitev za končnega uporabnika

Vabljeni predavatelj: Miha Klinar (Gigodesign), Rupert Gole (Esplanada)

  • NAČRTOVANJE S KONČNIM UPORABNIKOM
Torek, 22. oktober 2013, 14.00 - 16.30, Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert na Dolenjskem

- izvedba fokusnih skupin – preverjanje idej skupaj s končnim uporabnikom, starostnikom
- vodena diskusija, v kateri starostniki podajo svoje predloge za izboljšave
- viharjenje možganov – koncept idealnega bivanjskega okolja za tretje življenjsko obdobje

Cilj: Neposredno soočenje s končnim uporabnikom, starostnikom in pridobitev informacij, predlogov, idej, ki lahko prispevajo k optimizaciji izdelkov ali storitev


Vabljeni predavatelj: Janja Božič (Mediana), Rupert Gole (Esplanada)

  • PREZENTACIJSKE VEŠČINE – PRIPRAVA ZA NASTOP NA POSLONIH DOGODKIH
Torek, 29. oktober 2013, 14.00 - 16.30, Turistična kmetija Pr' Krač, Dolsko 19, Dol pri Ljubljani

- osnove predstavitvenih veščin – kako predstaviti idejo, da bo naslovnik navdušen (story-telling)
- priprava ključnih točk za predstavitev ideje (5 minut za učinkovit nastop)
- smernice za predstavitve na različnih poslovnih dogodkih (konference, sejmi, mreženje ...)
- komunikacijska strategija kot podpora poslovni strategiji
- individualne konzultacije za udeležence delavnice

Cilj: Priprava prezentacije, ki predstavlja podjetje in njegovo ponudbo na svež in učinkovit način ter priprava podjetnikov na nastop v javnosti

Vabljeni predavatelj: mag. Ladeja Godina Košir (Giacomelli media)
Delavnice bodo izvedene v sklopu projekta WIDER v okviru programa Mediteran, ki ga sofinancira Evropska unija.

Produkcija: Peternet