English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Financiranje podjetij v prihodnji evropski finančni persektivi

24. junij 2013 - V prihodnji finančni perspektivi bo Evropska Unija podpori inovativnih podjetij namenila še več proračuna kot do sedaj, pogoji in merila za pridobitev financiranja podjetij pa se bodo dvignili. Usmeritev bo predvsem v zaposlovanje mladih kadrov v visokotehnoloških in izvozno usmerjenih podjetjih. V Valenciji smo se udeležili konference o financiranju podjetij v obdobju od leta 2014 do 2020 in se seznanili z najboljšimi praksami s področja podpore podjetjem.

Razvojni center Srca Slovenije je partner pri evropskem projektu Young SMEs, v okviru katerega so bile v juniju na konferenci predstavljene dobre prakse financiranja inovativnih podjetniških projektov, energetskih sanacij podjetij in ugodnega kreditiranja in garancij na kredite mladih podjetij.

Seminarja o financiranju podjetij za obdobje 2014 – 2020 se je v Valenciji udeležilo mnogo podjetnikov

V okviru delovnega obiska v Španiji so partnerji projekta Young SMEs obiskali tudi univerzitetni tehnološki park Mesto inovacij, v katerem deluje 27 raziskovalnih oddelkov in laboratorijev Politehnične univerze iz Valencije in 22 podjetij. Skupno je v Mestu inovacij 2200 visoko izobraženega kadra. Sodelovanje med podjetji in univerzo se krepi s progresivno lestvico padanja cene najemnine za prostore, ki so v prvi stopnji najvišji v celotni Valencii (15 EUR/m2), s sodelovanjem in zaposlovanjem mladih raziskovalcev iz univerze pa se ceno pa lahko pridejo na minimalno najemnino, ki krije le osnovne stroške z objektom. S tem se podjetja spodbuja k sodelovanju z univerzo (uvajanje najnovejših tehnoloških izdelkov), na drugi strani pa se univerzitenih raziskovalni oddelki usmerjajo k aplikativnosti njihovih raziskav. Gradnja objekta je bila v celoti sofinancirana iz evropskih strukturnih skladov.


V Mestu inovacij v Valenciji ima sedež tudi 22 podjetij, od katerih jih je kar 16 spin-off

Produkcija: Peternet