English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kako do samozaposlitve na podeželju

24. junij 2013 - Resnične podjetniške zgodbe posameznikov, ki so uspešni v predelavi lokalne hrane in rokodelstvu, so navdušile kar 120 udeležencev predavanj in strokovnih ekskurzij o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki smo jih organizirali v maju in juniju. Etnolog dr. Janez Bogataj je prepričan, da je rokodelstvo s številnimi možnostmi samozaposlovanja ljudi ena od pomembnih razvojnih priložnosti.

Na predavanjih in strokovnih ekskurzijah so udeleženci spoznali osnove za registracijo dejavnosti pa tudi zgodbe posameznikov, ki so že uspešno razvili samostojno podjetniško pot. Za kmete je potekala strokovna ekskurzija v Poljansko dolino, rokodelci pa so se z dobrimi primeri prakse ohranjanja dediščine naših prednikov spoznavali v Prekmurju. Veliko zanimanje za to področje predstavlja odlično popotnico za Rokodelski center Srca Slovenije, ki ga bomo vzpostavili konec leta. V septembru pripravljamo tudi usposabljanje na temo lokalne kulinarike, ki bo namenjeno gostincem in različnim društvom, aktivom žena in organizatorjem lokalnih prireditev. Na Razvojnem centru Srca Slovenije smo na voljo za svetovanja o registraciji dejavnosti.


Na kmetiji Pustotnik v Gorenji vasi so kmetje z zanimanjem prisluhnili njihovi 20-letni sirarski zgodbi o uspehu
 

 Veliko zanimanje je vzbudilo predavanje etnologa prof. dr. Janeza Bogataja za rokodelce in vse, ki ustvarjajo z najrazličnejšimi materiali. Navdušen je bil nad več kot 50 rokodelci in njihovimi izdelki, ki so jih prinesli na ogled v Temenico
 

Usposabljanja so se izkazala kot zelo pomembna za medsebojno izmenjavo izkušenj
 
"Navdušena sva bila nad idejo predstavnic Razvojnega centra Srca Slovenije, da se lotijo pomagati in usmerjati rokodelce, ki smo se podali na samostojno pot v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Celotno izobraževanje, ki je potekalo v treh sklopih, in sicer na Kmetiji Erjavec v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici, ki jo z možem že poznava, preko kmetije v Dolu pri Ljubljani in nenazadnje izlet v Prekmurje nama je dalo še dodatne motivacije, da kot rokodelca tudi nadaljujeva. Na izletu v Prekmurje sva pridobila dodatne informacije kako ponuditi izdelek, mu dodati dodano vrednost in k temu povabiti tudi druge rokodelce s tovrstnimi izdelki, da več rokodelcev skupaj nastopimo na trgu. Prekmurci so stopili skupaj in si pomagajo ter so in bodo uspešni v svojem rokodelstvu, ker so preprosti ljudje. Tudi Razvojni center Srca Slovenije bo s tovrstnimi programi žel velike uspehe, samo nadaljujte s tako srčnostjo, kot jo imate sedaj. V rokodelstvu se zadnje čase veliko dogaja, ponovno se oživljajo storitve, ki so že pozabljene in jih malokdo še ohranja. Zaposlitev v Sloveniji ni, volja po preživetju pa je velika in ena od možnih rešitev je tudi rokodelastvo. Če je volja po preživetju močna in zaupanje vase dovolj veliko, začneš ustvarjati z lastnimi rokami in glavo. Z možem želiva nadaljevati z rokodelstvom, se dodatno izobraževati in k tem spodbujati vse, ki so pripravljeni prisluhniti. Kdor naju pozna, v to ne bo podvomil."
Stane in Danijela Pirman, Mala Loka pri Višnji Gori
 
 
Mlinarstvo se odlično dopolnjuje s pekarsko dopolnilno dejavnostjo na kmetiji (Karlovski mlin)
 

Tradicija in sodobnost za boljšo zaposljivost v praksi - ogled rokodelske zadruge Pomelaj


Rokodelci so se naučili, da svoje izdelke najlažje prodaš skupaj z zgodbo (Filovci)


Znanja, ki so jih pridobili udeleženci CCC usposabljanj, so dobra popotnica za njihov nadaljnji razvoj


Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta Cultural Capital Counts, ki je podprt s programom Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Produkcija: Peternet