English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kako inovativni smo v Srcu Slovenije?

13. junij 2013 - Razvojni center Srca Slovenije sodeluje pri mednarodnem projektu IN-EUR, ki se ukvarja z merjenjem inovativnosti v evropskih regijah. Skupaj s partnerji smo na delovnem sestanku v Nemčiji v začetku junija usklajevali metodologijo, ki bo primerna za merjenje ravni inovativnosti v različnih evropskih regijah.


Številne inovativne pobude in projekti, ki se rojevajo v Srcu Slovenije, kažejo na izjemen potencial za nadaljnje sistematične korake v smeri inovativnosti. S tem želimo hkrati tudi slediti evropskim usmeritvam na področju inovativnosti za dosego EU cilja 2020 za dinamično, trajnostno in na znanju temelječo ekonomijo. V okviru evropskega projekta IN-EUR združujemo obe nameri in skupaj s partnerji iz Italije, Nemčije, Romunije, Malte, Irske, Francije in Litve oblikujemo model ALBI – kazalce/indikatorje za merjenje inovativnosti.


Model, ki bo podrobneje predstavljen na mednarodni konferenci o inovativnosti v Litvi 5. decembra letos (konferenca bo potekala v okviru večjega dogodka ob predsedovanju Litve Evropski Uniji), je trenutno sestavljen iz dveh delov. Prvi nivo zajema splošne in statistično merljive indikatorje, drugi nivo pa je bolj kvalitativne narave. Oba pa vključujeta konkretne indikatorje na štirih glavnih področjih: industrija in podjetništva, izobraževanje in raziskave, okvirni infrastrukturni pogoji za inoviranje ter upravljanje inovativnosti.

Nemčija, ki nas je tokrat gostila, je odličen primer države, ki aktivno podpira svoja inovativna podjetja. Tudi v mestu Bautzen v zvezni deželi Saška, kjer je potekalo srečanje partnerjev, namenjajo veliko podpore inovativnim podjetjem z velikim potencialom, predvsem na področju predelovalnih dejavnosti in industrije pa tudi visoke tehnologije (IKT,  biotehnologija, nanotehnologija).


Produkcija: Peternet