English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvi muzej kozolcev na prostem na svetu odprl svoja vrata

7. junij 2013 - V četrtek, 6. junija 2013, je v Šentrupertu na Dolenjskem svoja vrata odprla Dežela kozolcev, pri vzpostavitvi katere je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije.

Deželi kozolcev je razstavljenih 19 različnih kozolcev, ki so bili na lokacijo preneseni iz Mirnske doline ter obnovljeni po tradicionalnih tesarskih postopkih. Muzej se razprostira na 2,5 ha urejenih površin in ima 1 km dolgo mrežo sprehajalnih poti. Dežela kozolcev je inovativni projekt Občine Šentrupert, ki vsestransko vrednost dediščine kozolcev povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva.

Namen postavitve je prikaz razvoja kozolca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu od preprostih sušil do razvojno bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. Najstarejši kozolec v muzeju je »Lukatov toplar« z letnico 1795, kar ga uvršča med najstarejše ohranjene dvojne kozolce pri nas in na svetu.

V projekt so vključeni občina, lokalna društva in podjetja, izobraževalne in znanstvene ustanove ter številni posamezniki. Občina Šentrupert s celostno predstavitvijo Dežele kozolcev poudarja skrb za varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter krepi zavest o umni rabi lesa v gospodarske namene.

Delovni čas muzeja:
1. april–31. oktober        10.00–18.00
1. november–31. marec      9.00–17.00

Ponedeljki in prazniki zaprto. Za skupine je po dogovoru možen ogled tudi izven odpiralnega časa. Za vso ostalo ponudbo se je treba predhodno dogovoriti.

W: www.dezelakozolcev.si, E: info@dezelakozolcev.si
T: 08 20 52 855, M: 041 890 909

                                                   
»EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA: EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE«
Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012 – 1. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino publikacije je odgovoren nosilec projekta Občina Šentrupert.

Produkcija: Peternet