English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nemški model podpore podjetjem

29. april 2013 - V Srcu Slovenije iščemo rešitve na področju podjetniškega podpornega okolja in spoznavamo dobre prakse v drugih delih Evrope. Nemško mesto Koblenz svojim podjetjem ponuja projekte in programe, ki so narejeni na podlagi sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

V okviru evropskega projekta Young SMEs, pri katerem sodeluje Razvojni center Srca Slovenije, je bil predstavljen model mestne uprave, ki aktivno podpira razvoj lokalnega gospodarstva. Vodja oddelka za gospodarstva mesta Koblenz je hkrati tudi direktor Tehnološkega centra, zato ima stalen kontakt z novo nastalimi podjetji in njihovimi potrebami. V Nemčiji je sprejet ugoden zakon, ki navzgor omejuje prodajno ceno zemljišč v poslovnih conah, ki znaša največ 20 EUR/m2.

Spoznali smo tudi delovanje zbornice mladih managerjev, saj se ti največkrat ne vključujejo v delovanje obrtnih in gospodarskih zbornic, srečujejo pa se tudi s posebnimi potrebami. Zelo kvalitetno sodelovanje poteka tudi med študentskim inkubatorjem na univerzi in Tehnološkim centrom, kjer imajo študenti s poslovno idejo možnost mentorstva pri razvoju poslovnega modela ter nekajkratnega brezplačnega koriščenja pisarne za razvoj poslovne ideje.


V Nemčiji veliko pozornosti namenjajo uporabi IKT tehnologij v podjetjih in njihovi vlogi pri upravljanju odnosov z njihovimi strankami (CRM). Predstavljenih je bilo nekaj primerov:

-          Lokalni ponudnik internetnih storitev svojim naročnikom ponuja izobraževanja za uporabo CRM sistemov v oblakih, od katerih so določeni tudi brezplačni in se jih lahko z nastavitvami prilagodi potrebam posameznega podjetja.

-          Gospodarska zbornica Nemčiji ima v sklopu svojih spletnih strani tudi sistem nasledstva podjetij, o katerem je potrebno razmišljati do 5 let pred predvidenim prenosom na naslednika ali prodajo podjetja. Zato so vzpostavili bazo, v katero lahko podjetja brezplačno vpišejo nameravano iskanje naslednika ali kupca, na drugi strani pa posamezniki ali podjetja iščejo podjetja, ki že imajo osnovna sredstva in včasih celo vpeljan posel za širitev svojega delovanja.

-          Predstavljen je bil sistem spremljanja peticij, ki jih podjetja naslavljajo na mestno upravo, ki so osnova za analizo potreb gospodarstva v mestu.

-          V mestnem jedru imajo razvito tudi upravljanje s prostimi lokali in izvajanjem skupnih akcij, saj s tem zagotovijo hitrejšo zapolnitev praznega prostora, višjo kvaliteto javnih površin pred trgovinami in lokali, ravno tako združujejo dejavnosti po podobnih dejavnostih. Na spletni strani imajo 24-ur dosegljivo bazo informacij o vseh lokalih na območju mestnega jedra.

Produkcija: Peternet