English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dijaki Gimnazije Litija spoznavali trende ekološkega kmetijstva

30. maj 2013 - Razvojni center Srca Slovenije je 29. maja 2013 dijakom Gimnazije Litija v sklopu predmeta »Študij okolja« predstavil prednosti ekološkega kmetijstva, ki se vse bolj uveljavlja tako v Sloveniji kot tudi v svetu.

Ekološko kmetijstvo je bilo predstavljeno kot sodoben način gospodarjenja, ki gradi na tisočletnih izkušnjah prejšnjih generacij in izhaja iz spoznanja, da je dolgoročno lahko uspešen in dobrodejen le tak način kmetovanja, ki temelji na partnerstvu z naravo in ne na nasilju in iskanju premoči nad njo. Dijaki so se seznanili z biološko-dinamičnim kmetijstvom, kjer se pri pridelavi upoštevajo načela naravnega ravnotežja in položajev planetov ter ritma leta, meseca in dneva. Zadnja oblika trajnostnega kmetijstva, ki so jo spoznali dijaki, pa je permakultura, katere cilji so ohranjanje naravnega okolja, trajne rodovitnosti in različnosti.


Največ zanimanja so dijaki pokazali nad postopki priprave preparatov za boljšo rodovitnost tal in krepitev rasti rastlin, ki vključujejo filozofski in psihološki pristop. Teoretičnemu delu bo sledil tudi praktičen, in sicer ogled biodinamične kmetije Sešlar v lokalnem okolju.

Produkcija: Peternet