English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spodbujanje odgovornega inoviranja

21. maj 2013 - V Srcu Slovenije se zavzemamo za spodbujanje odgovornega inoviranja, ki vključuje principe trajnosti, socialne odgovornosti in boljše kakovosti življenja.

Razvojni center Srca Slovenije v okviru evropskega projekta FaRinn in v sodelovanju s partnerji iz Italije, Grčije, Madžarske, Romunije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore vzpostavlja model za spodbujanje odgovornega inoviranja. Sredi maja so se partnerji sestali na delovnem srečanju v italijanskem mestu Forli. Predstavljene so bile dobre prakse s področja inovativnosti, med njimi tudi slovenski projekt Simbioz@, ki uspešno povezuje različne generacije in številne organizacije ter posameznike v računalniškem opismenjevanju starejših. Razvojni center Srca Slovenije pri projektu FaRinn vodi področje komuniciranja za celotno partnerstvo.


Partnerji prihajajo iz Italije, Grčije, Madžarske, Romunije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore

Vzporedno s srečanjem je v Forli-ju potekal tudi dogodek »L'innovazione responsabile S-Legami« na temo odgovornega inoviranja, na kateri so predavali različni evropski strokovnjaki s področja inovativnosti, med drugim Rene von Schomberg iz Evropske komisije. Izpostavil je tudi projekt FaRInn kot primer edinstvenega projekta v Evropi, ki se na ta način ukvarja z odgovornim inoviranjem.


Dogodek "A Conversation on Responsible Innovation in Europe"

Projekt FaRInn se izvaja v okviru programa Jugovzhodna Evropa (South East Europe). Gonilo gospodarske rasti so znanje in inovacije, zato Evropska Unija tem področjem namenja vedno več spodbud.


Produkcija: Peternet