English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Evropski trendi v smeri neodvisnega življenja starostnikov

30. april 2013 – Interdisciplinarno povezovanje različnih akterjev na področju zagotavljanja neodvisnega življenja starostnikov postaja evropski trend, saj gre za širok spekter dejavnosti, od arhitekturnega načrtovanja domov do dnevne oskrbe opešanih starostnikov.

V španskem mestu Valladolid v regiji Castila & Leon, kjer je potekalo srečanje partnerjev evropskega projekta INNOVAge, so tako ustanovili grozd za neodvisno življenje enMicasa (»na svojem domu«), v katerem povezujejo akterje s področja načrtovanja domov in razvoja opreme za oskrbo. Za vzpostavitev grozda, ki ga je predstavila regionalna ministrica za družino in enake možnosti, so se odločili zaradi predvidene projekcije prebivalstva in naraščanja števila starostnikov ter njihovih potreb. V sklopu grozda razvijajo nove oblike centrov za starostnike, ki niso več tipični domovi za starejše, ampak se osredotočajo na storitve za starejše, tudi tiste, ki še živijo na svojih domovih (multi-service centres). Storitve so razdelili na storitve na domu in storitve v domu starejših. Pri gradnja novih domov za starejše starostnikom še vedno dopuščajo lastne identitete (vrtičkanje, domače živali itd.). Domovi so organizirani na način gospodinjskih skupin, zato ima starostnik možnost vnosa lastne opreme v sobe.


Starejša gospa s pomočjo lista, ki ga nagiba, premika kroglico po labirintu, in tako trenira odzivnost možganov in motoriko rok

Med drugim je v grozd vključena tudi enota Rdečega križa v regiji, ki je bil eden izmed prvih ponudnikov oblike teleoskrbe z »rdečim gumbom« na telefonu v 80-tih. V zadnjih letih področje teleoskrbe dosega zelo hiter razvoj zaradi uporabe mobilnih telefonov in vgrajenim GPS sistemom. Trenutno aplikacijo Rdečega križa na mobilnih telefonih uporablja 4.000 starostnikov v Valladolidu. Kot komunikacijsko orodje razvijajo tudi aplikacije za komunikacijo preko TV-ja, saj ga starostniki znajo uporabljati zaradi poznavanja tehnologije delovanja, tehnologija ADSL pa je omogočila priklop TV v internetno omrežje. Na podlagi razvoja komunikacije preko TV se je povečala dnevna komunikacija starostnikov z njihovimi sorodniki.

Eden izmed članov grozda je tudi podjetje LIMCASA, ki je razvilo sistem »tuitio«. Gre za popolnoma senzorsko (RFiD) spremljan dom starostnikov, v katerem bi naj starostniki imeli občutek varnosti in ne nadzora. Senzorji kontrolirajo dnevni potek gibanja starostnika, ki se pošiljajo v robotiziran računalnik, ki v primeru odklona od normalnega poteka obvesti osebo v kontrolnem centru. V sistemu se nadzira gibanje ter kot primer tudi odpiranje posameznih pip ter temperaturo vode, ki teče iz pipe. Razvili so tudi poseben software za uporabo na TV-ju, preko katerega si lahko starostniki samo z barvnimi gumbi naročajo dnevni izbor kosila.

Razvojni center Srca Slovenije je na srečanju kot dobro prakso iz Slovenije predstavil grozd Kompetenčni center za biomedicinski inženiring, ki v enem izmed svojih podprojektov razvija senzoriko, ki bo instalirana v držala gospodinjskih aparatov, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Za posameznega uporabnika se bo na podlagi monitoringa vitalnih funkcij določilo limite. Vsak monitoring se bo beležil v bazo podatkov in bo le v primeru odstopanj od limitov spremembo javil naprej do pristojnih oseb (sorodnikov, zdravnikov).

Starostnik preko gibanja rok in nagibanja telesa upravlja podobe na ekranu
Produkcija: Peternet