English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dr. Janez Bogataj navdušil rokodelce Srca Slovenije

9. maj 2013 – Konec aprila in v začetku maja je Razvojni center Srca Slovenije uspešno izvedel prvi del usposabljanja za rokodelce in vse, ki ustvarjajo. Na srečanjih so bili predstavljeni sodobni vidiki rokodelstva pa tudi osebne zgodbe posameznikov, ki se s pomočjo svojih rokodelskih veščin vsaj delom tudi preživljajo.

Z več kot 50 rokodelci smo se prvič srečali v četrtek, 25. aprila, na Turistični kmetiji Fajdiga v Temenici skupaj z uglednim etnologom prof. dr. Janezom Bogatajem. Svoje predavanje je začel s splošnimi nasveti o rokodelstvu, nato pa se je posvetil posamičnim temam. Izpostavil je pereč problem izobraževanja, saj ni ne šol, ne knjig, niti mojstrov, na katere bi se lahko človek obrnil po nasvete. Tako se lahko iskalci znanj obrnejo le na določene posameznike ali se po znanje odpravijo v tujino. Po njegovem mnenju, bi bilo potrebno z razpisanimi štipendijami spodbuditi zanimanje za rokodelske dejavnosti. Da pa bi se rokodelstvo razširilo, tako med  izdelovalci, kot potrošniki, bi ga bilo potrebno bolj izpostavljati in približati sodobnemu svetu, v katerem živimo. V medijih in šolstvu bi lahko veliko pripomogli k prepoznavnosti. Potrebna bi bila promocija tečajev za vse starostne skupine, za obiskovalce tretje univerze, invalide in tudi osebe s posebnimi potrebami. Rokodelstvo bi lahko izpostavili tudi v obliki spominkarskega turizma na že uveljavljenih turističnih lokacijah. Zanimive bi bile delavnice odprtih vrat, ena od možnosti rokodelstva pa bi bila lahko tudi razširjena ponudba na turističnih kmetijah. 


Rokodelce je opozoril na najpogostejše napake. Glavne so površnost, slabo likovno znanje, dobra ideja in slaba likovna podoba ali slaba izvedba, individualizem, premalo izobraževanja in pomanjkljiva dokumentacija (arhiv izdelkov). Poudaril je, da je sodelovanje ključno, saj »več glav, več ve«, in poslušalcem ob tej priliki svetoval, da naj se pri oblikovanju izdelka povežejo z oblikovalci in drugimi posamezniki. Svetoval jim je, naj pri izdelavi izhajajo iz lokalnega območja, in naj ne poskušajo ponarejati narave, ampak nadredijo nekaj novega, nekaj svojega. Namignil jim je, naj začnejo razmišljati, kako bi povezali tradicionalne vzorce z modernimi idejami, ali iz dediščine vzete predmete preoblikovali v predmet za sodobno uporabo.


V nadaljevanju je prof. Bogataj kot predsednik strokovne komisije za preverjanje izdelkov prinesene rokodelske izdelke, ki so jih udeleženci usposabljanja lahko prinesli s seboj, pospremil s kritiko. Posamezne izdelke je zelo pohvalil in izdelovalce pozval, naj si zanje pridobijo certifikat kakovosti Art&Craft Slovenia. Pri nekaterih izdelkih pa je opozoril na napake in pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno popraviti za višjo kakovost izdelka. Rokodelce je pospremil s kopico uporabnih nasvetov in jih za konec spodbudil, naj ne posedajo doma in se zapirajo za štiri stene, ampak naj gredo v svet, se udeležijo kakšnega tečaja, sejma, naj gredo v tujino in si tako širijo obzorja.

Drugi del usposabljanja za rokodelce se je odvijal v sredo, 8. maja v Dolskem, na Turistični kmetiji Pr' Krač. V uvodu je mag. Ladeja Godina Košir s svojo predstavitvijo pod imenom »Tvoja – moja – naša – zgodba Srca Slovenije« izpostavila, kako so zgodbe ene tistih, ki lahko narekujejo prodajo. Osvetlila je ključna (trženjska) vprašanja, na katera si moramo odgovoriti, ko se podajamo v svet podjetništva. Njeno predstavitev so odlično dopolnili posamezniki, ki so predstavili svoje zgodbe o uspehu.


Tina Pečar, oblikovalka nakita, nam je zaupala svojo življenjsko in hkrati tudi poslovno zgodbo. Sicer je še na začetku, vendar je polna idej in zagona. Opozorila je na nekatere izzive, s katerimi se na tej poti sooča, hkrati pa je zlasti tiste mlajše navdušila, da bodo morda razmišljali tudi o samostojni podjetniški poti. Predstavil se je tudi Andrej Podkrajšek iz Turistične kmetije Kalšek iz Žič, kjer se ukvarjajo z družinsko dopolnilno dejavnostjo pletarstva. To dejavnost so dopolnili tudi z žganjekuho, ki se s pletarskimi izdelki odlično dopolnjuje. Doma imajo prostor za prikaz obrti in pokušino njihovih izdelkov. Prodaja poteka doma, na sejmih in na bližnjih turističnih točkah. Zbrane rokodelce je pozdravila tudi Eva Peterson Lenassi, lončarka in umetnica, ki služi denar predvsem z delavnicami in izobraževanjem, nekaj svojih izdelkov pa tudi prodaja. Svojo predstavitev je popestrila s prikazom svojih izdelkov, ki so se skozi življenje razvijali od povsem umetniških do uporabnih predmetov. Poslušalce je spodbudila, naj si dovolijo biti to kar so – unikatni. Ona vsekakor je. 

V juniju bo sledil še tretji del usposabljanja, strokovna ekskurzija, na katero bomo povabili vse udeležence prvih dveh srečanj.


Produkcija: Peternet