English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov zagon za dopolnilne dejavnosti na kmetijah

18. april 2013 - V aprilu je Razvojni center Srca Slovenije uspešno izvedel prvi del usposabljanja o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Na prvih dveh srečanjih so bile predstavljene osnove za registracijo dejavnosti, pa tudi zgodbe posameznikov, ki so s pomočjo registrirane dopolnilne dejavnosti uspešno razvili samostojno podjetniško pot (peka kruha, zeliščarstvo ter predelava sadja in zelja).

Prvo srečanje je potekalo na Kmetiji Erjavec, kjer je mag. Jožica Vodopivec Rozman, višja koordinatorka s področja kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, predstavila osnove za registracijo dopolnilne dejavnosti ter priložnosti, ki jih ta prinaša. V zaključnem delu delavnice pa je Nuša Čuček, strokovnjakinja s področja računovodstva, predstavila novo davčno zakonodajo, ki ureja področje dopolnilnih dejavnosti.


Tradicionalna znanja, povezana s pridelavo hrane in drugimi kmečkimi deli, so odlična priložnost za razvoj podjetniških zgodb na podeželju, česar se zavedata tudi Irena in Igor Bogataj iz Kmetije Lojz v Gorenji vasi, kjer na leto pridelata okoli 30 ton kislega zelja. Za prepoznavnost produktov sta med drugim izpostavila tudi pomen dobro narejene etikete. Monika in Tomaž Mulej iz Zeliščne kmetije Hanuman sta udeležence seznanila z »drugačnim načinom življenja«, kjer se vse obdeluje ročno, permakulturno. Kljub njunemu naravnemu načinu življenja sta svetovala, da si kmetje naredijo spletno stran, ki bo pomagala pri prodaji produktov.


Breda Zaman je podala nekaj uporabnih napotkov za peko domačega kruha na tradicionalni način. Na usposabljanju je bilo kar nekaj udeleženk, ki so tovrstni temi prisluhnile s posebnim zanimanjem. Poudarila je tudi, da ji ni žal, da se je začela ukvarjati s to dejavnostjo. Svoje začetke pri pridelavi in predelavi sadja na Kmetiji Erjavec je predstavila še Marija Erjavec iz Gorenje vasi. Pri tem je poudarila, da se je potrebno z dopolnilno dejavnostjo ukvarjati celostno in paziti na kvaliteto, kar dokazujejo številna priznanja, ki jih je v tem času prejela. Zanimivo zgodbo o uspehu predstavljajo tudi članice AŽ Plamen (TD Dolsko), ki skupaj raziskujejo in nadgrajujejo lokalno kulinarično ponudbo.
 

Za konec je mag. Ladeja Godina Košir izpostavila moč in pomen zgodb. Osvetlila je ključna (trženjska) vprašanja, na katera si moramo odgovoriti, ko se podajamo v svet podjetništva. Udeleženci so bili s slišanim zelo zadovoljni, druženje v Gostilni pri Rozi v Jelšah pa so zaključili s pogovorom in medsebojnim povezovanjem.

V začetku junija bo za udeležence usposabljanja organizirana še strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks, v nadaljevanju pa bo sledilo tudi individualno delo s posamezniki.

Produkcija: Peternet